Raad voor het openbaar bestuur


Nieuws Rob

Het nieuws van de Rob is op 26 juli 2001 bijgewerkt.Raadsvergadering 12 juli 2001
Tijdens de Raadsvergadering van 12 juli jl. is gesproken over het uit te brengen advies over de taakontwikkeling van de politie. In mei verscheen reeds een voorstudie van drs. A.J. van Dijk over dit onderwerp. De verwachting is dat het Rob-advies binnen enkele weken zal worden uitgebracht. Het advies kan dan ook vanaf deze site gedownload worden. Voor de genoemde voorstudie geldt dat nu al.
De Raad heeft tevens vergaderd over de in ontwikkeling zijnde adviezen betreffende het Grotestedenbeleid en het integraal waterbeleid. Er wordt naar gestreefd beide onderwerpen in de vorm van concept-adviezen in de Raadsvergadering van 13 september te bespreken. Kort daarna zullen de adviezen worden uitgebracht. Het advies over interactief bestuur en politieke democratie verkeert in de beginfase en zal tegen het einde van het jaar worden uitgebracht.

De Raad heeft kort vooruitgekeken naar de extra vergadering in augustus. Deze zal geheel gewijd zijn aan de werkwijze van de, qua samenstelling, nieuwe Raad. Tevens zal gesproken worden over het werkprogramma voor het komende jaar en over mogelijke themas voor de jaren daarna.

Zoekwoorden:

Deel: ' Raadsvergadering ROB '
Lees ook