gemeente utrecht

geachte dames en heren,

de gemeenteraad heeft voor het zomerreces alle onderwerpen uit de commissies afgehandeld. voor de raad van donderdag 26 augustus zijn er geen agendapunten. het presidium heeft daarom besloten deze raadsvergadering te laten vervallen. de herdenking van oud-burgemeesters vonhoff en middelweerd vindt plaats tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op donderdagavond 9 september 2010 (aanvang 19.30 uur).

met vriendelijke groet,

ad smits,
raadsgriffier

gemeente utrecht
raadsorganen
griffie gemeenteraad

postadres postbus 16200, 3500 ce utrecht
bezoekadres stadhuis, korte minrebroederstraat 2, kamer 1.06

Zoekwoorden:

Deel: ' Raadsvergadering Utrecht van 26 augustus vervalt '
Lees ook