Gemeente Apeldoorn

Raadsvergadering voorjaarsnota zwaar weer op komst

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 maart gediscussieerd over de Voorjaarsnota.

Aandachtspunten in het debat
Tijdens de vergadering is aandacht besteed aan de zaken die leven onder de bevolking van Apeldoorn. De raad heeft het college veel punten meegegeven die in de begroting moeten worden opgepakt of voortgezet. Van prioriteiten die de raad eerder had geformuleerd is bekeken of het college daar voldoende oog voor heeft. Enkele onderwerpen die in het debat eruit sprongen: de stad moet groen blijven, niet bezuinigen op leerlingenvervoer, de wachtlijsten voor woningzoekenden moet de gemeente dringend aanpakken, niet knagen aan armoedebeleid en een stevige inzet op veiligheid. Ook vroegen veel fracties aandacht voor het verbeteren van de communicatie met de stad.

Bezuinigingen
Het debat draaide vooral om de vraag hoe de gemeente met dreigende begrotingstekorten om gaat. De situatie van de gemeente werd vergeleken met een schip dat in zwaar weer terecht komt. "Het wordt tijd voor een goed rampenplan", zo klonk het uit de raad.

Het college wenst eerst duidelijkheid uit Den Haag hoeveel er gesnoeid wordt in het gemeentebudget, voordat er maatregelen worden genomen. De raad wil zo snel als dat kan een ambtelijke verkenning van mogelijkheden om te bezuinigen en extra inkomsten te verwerven. Het college denkt in september de resultaten van zon verkenning te kunnen presenteren.

Een tweede bespreking van de Voorjaarsnota, resulterend in een raadsbesluit over de Voorjaarsnota, gepland voor de raad van 16 april, werd overbodig geacht.

Dit is een persbericht van de gemeenteraad.

© 1996-2003 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1

Deel: ' Raadsvergadering voorjaarsnota Apeldoorn - zwaar weer op komst '
Lees ook