Raadsvergaderingen gemeente Ermelo via internet te beluisteren


ERMELO, 20110315 -- Vanaf 14 maart 2011 zijn alle raads- en commissievergaderingen van de gemeente Ermelo live via www.ermelo.nl te beluisteren. Bovendien is de audio-opname van iedere vergadering na afloop beschikbaar in een eenvoudig doorzoekbaar archief. Dit zogenaamde audioverslag vervangt de uitgebreide schriftelijke verslagen die tot nu toe van de raadsvergaderingen werden gemaakt. Voor de audioverslaglegging gaat de gemeente een samenwerking aan met het Rotterdamse bedrijf NotuBiz, specialist in informatievoorziening van politieke organen.

De beslissing om over te gaan tot uitzending van de raadsvergaderingen via het internet is een belangrijke stap voorwaarts in de democratische processen binnen de gemeente. Doordat geluidsopnames van vergaderingen zowel tijdens als na de vergadering online beschikbaar zijn, wordt de gemeentepolitiek beter toegankelijk. Geïnteresseerden hoeven immers niet meer naar het gemeentehuis te komen om een vergadering te volgen. Bovendien kunnen zij de opname op elk gewenst moment beluisteren.

De nieuwe vorm van verslaglegging in Ermelo houdt rekening met het gedrag en de uitrusting van de moderne mediagebruiker, die via iPad of smartphone op elk moment van de dag over de juiste informatie wil kunnen beschikken. Na de vergadering is het geluid van de vergadering online beschikbaar in de vorm van een zogenaamd audioverslag. Deze verslagvorm maakt het eenvoudig om specifieke delen van de vergadering terug te luisteren. Het audiobestand is zodanig bewerkt dat allerlei zoekopdrachten mogelijk zijn. Burgers kunnen bijvoorbeeld zoeken op agendapunten, thema’s of sprekers. Architect van deze infrastructuur is NotuBiz. Door dergelijke systemen te ontwerpen zorgt NotuBiz wereldwijd voor ordening en sturing van politieke informatiestromen.

Het besluit van de gemeente Ermelo om over te gaan op audioverslaglegging van de raadsvergaderingen past in een breder kader. Het is een eerste stap op weg naar verdere digitalisering van diverse werkprocessen binnen de gemeente. Een van de ambities die de gemeente Ermelo heeft, is dat raad en college uiteindelijk overgaan tot papierloos vergaderen. De toekomstige manier van werken draagt op belangrijke wijze bij aan de stroomlijning en het democratische gehalte van politieke processen. NotuBiz en de gemeente Ermelo bouwen zo samen aan democratie.


Deel: ' Raadsvergaderingen gemeente Ermelo via internet te beluisteren '
Lees ook