Gemeente Apeldoorn

Raadswerkgroep Kaderstelling Sociale Beleidsvisie in dialoog met de stad

Bijbel, koran of grondwet?, Durf jij iemand te corrigeren?, Ben jij fatsoensrakker of rebel?

Met een felroze posteruitnodiging heeft de raadswerkgroep vorige week publiek en pers uitgenodigd voor de eerste activiteit van de raadswerkgroep; het symposium Normen en waarden op 10 maart in het huis voor Schoone kunsten in Apeldoorn met professor Zijderveld van de Erasmus Universiteit in Rotterdam als gastspreker.

De raadswerkgroep Kaderstelling Sociale Beleidsvisie heeft de maanden maart tot en met juni 2003 uitgekozen om samen met de stad de kaders voor de sociale beleidsvisie te ontwikkelen.

Hiervoor is een uitdagend programma ontwikkeld dat de basis moet bieden voor deze visie.

In april 2002 hebben de fracties bij de vorming van het bestuursakkoord afgesproken dat de gemeenteraad kaders zou stellen voor de sociaal strategische visie. Hiermee worden de doelen voor het sociaal beleid tot 2010 bepaald.

Een greep uit het programma
De belangrijkste themas die samen met de stad invulling moeten krijgen zijn: "Normen en waarden" en de "Kracht van de burger" gecombineerd met het thema "Rol van de overheid".

Doel van het thema Normen en waarden is te achterhalen of de inwoners van Apeldoorn willen dat de overheid een "stadsethiek" ontwikkelt of juist helemaal niet zitten te wachten op een overheid die moraliseert.

10 maart symposium Normen en waarden
Iedereen die zich wil verdiepen in het thema Normen & Waarden is welkom. Tijdens het symposium zullen ervaringen uit Rotterdam en Gouda worden uitgewisseld. Prof. Zijderveld van de Erasmus Universiteit in Rotterdam schetst de mogelijkheden die de lokale overheid heeft.

Doel van de thema's "Kracht van de burger" en "Rol van de overheid" is om te onderzoeken of de overheid meer aansluiting moet zoeken bij initiatieven vanuit de bevolking of dat er juist meer behoefte is aan een overheid die de verantwoordelijkheid neemt voor de publieke zaak. Hoe ziet de overheid de burger en zichzelf, maar ook; hoe ziet de burger de overheid en zichzelf?

Bijzondere gesprekken en conferentie 26 maart Burger & Overheid Er zullen acht bijzondere gesprekken georganiseerd worden met "gewone" Apeldoorners. Variërend van jongeren tot metaalbewerkers, huisvrouwen en huisartsen. De gesprekken gaan over de staat van Apeldoorn. Waar ligt vrees en hoop als Apeldoorners naar de toekomst kijken. Waar storen ze zich aan. Is het leuk in Apeldoorn?

Op 26 maart organiseert de raadswerkgroep een grote conferentie over Burger & Overheid. Stevige inleidingen, veel dialoog en veel workshops dat is het recept voor de conferentie. Centrale vraag is: "Wat willen en moeten de burger en overheid nu eigenlijk met elkaar, kijkend naar 2010".

Op 9 april zal de raadswerkgroep een openbaar debat in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling organiseren met als thema: "Want wat gaan we nu eigenlijk doen in Apeldoorn?"

Historie
In december 2001 heeft het college van b. en w. het concept sociaal strategische visie Apeldoorn 2020, duurzaam sociaal vrijgegeven voor inspraak en reacties. In 2002 heeft het college gesproken met allerlei mensen in Apeldoorn en is er werkconferentie geweest. Het rapport dat hieruit voortkwam is voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze heeft besloten aan het college kaders te willen geven waar de sociaal strategische visie aan moet voldoen.

Samenstelling raadswerkgroep

De raadswerkgroep bestaat uit de volgende raadsleden / lijstopvolgers:
* Anja Prins, voorzitter van de werkgroep, VVD
* Henk van den Berge, SGP

* Alie Talsma-Adema, CDA

* Mechelien Burghout/ Marcel Keus, PvdA

* Martin Maassen, D66

* Saskia Terwel, GroenLinks

* Patrick Krop, Leefbaar Apeldoorn

* Theo van Swol, Gemeentebelangen

* Erica Schmahl, VVD

Vervolgproces
De conclusies van deze activiteiten zullen in juni ter uitwerking worden voorgelegd aan het college. Het is de bedoeling dat in september 2003 dit zal leiden tot vaststelling van de (aangepaste) sociaal strategische visie door de Raad.

Informatie op internet
Vanaf vrijdag 7 maart wordt u op de pagina's van Sociale Visie van de gemeentelijke Apeldoorn op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rondom de sociale visie.

© 1996-2003 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1

Deel: ' Raadswerkgroep Kaderstelling Beleidsvisie in dialoog met Apeldoorn '
Lees ook