Raamovereenkomst waterschap Scheldestromen en Myflex


Team Ingenieursbureau van waterschap Scheldestromen sluit een raamovereenkomst met Myflex voor de bemiddeling van tijdelijk personeel

UTRECHT, 20150702 -- Myflex, Managed Service Provider, mag Waterschap Scheldestromen tot haar klantenkring rekenen. Myflex gaat de bemiddeling van tijdelijk personeel op het gebied van civieltechnische ingenieurswerkzaamheden verzorgen voor het team Ingenieursbureau van het waterschap.

Team Ingenieursbureau van Waterschap Scheldestromen kondigde de raamovereenkomst aan door middel van een Europese aanbesteding met als doel één partij te contracteren die de dienstverlening gaat verzorgen. De opdracht is 9 juni jl. aan Myflex gegund. Myflex wordt verantwoordelijk voor zowel het contractmanagement als de werving van kandidaten voor tijdelijke opdrachten bij het team Ingenieursbureau van het waterschap.

Arno Lugthart, directeur van Myflex: “De aanbesteding van waterschap Scheldestromen ging niet alleen over prijs, maar vooral over kwaliteit en toegevoegde waarde. Myflex hanteert sinds jaar en dag een kwaliteitsstrategie. Juist om deze reden past team Ingenieursbureau van waterschap Scheldestromen goed tussen de opdrachtgevers van Myflex, bestaande uit toonaangevende technische organisaties. Wij werken succesvol samen met een netwerk van enkele honderden technische leveranciers en zelfstandige professionals, ook in het vakgebied civiele techniek. Dit sluit aan bij de vraag van team Ingenieursbureau".

Michiel Pouwer, teamleider van het Ingenieursbureau: “Het inhuren van tijdelijk personeel brengt risico’s met zich mee. Wij zochten naar een partij die naast begrip van de ingenieursmarkt, beschikt over up-to-date kennis van de wetgeving en risico’s met betrekking tot de inhuur van tijdelijk personeel. Middels deze aanbesteding wilden wij een overeenkomst aangaan met één partij die team Ingenieursbureau kan ontzorgen op beide aspecten. Myflex scoorde tijdens de beoordeling van de inschrijving hoog op deze aspecten omdat zij de juiste kennis in huis hebben.”

Er is een raamovereenkomst tussen de partijen afgesloten voor een periode van anderhalf jaar. Na het verstrijken van deze periode kan de raamovereenkomst twee maal met dezelfde periode verlengd worden. 


Deel: ' Raamovereenkomst waterschap Scheldestromen en Myflex '
Lees ook