Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Rabbinale straatnamen in Haarlem

1 september 1999

Er bestaan vergevorderde plannen om twee straten in het centrum van Haarlem te vernoemen naar S.Ph. de Vries en Ph. Frank. De straten vormen een onderdeel van het zgn. Appelaarcomplex. Wanneer het Haarlemse college van burgemeester en wethouders goedkeuring verleent aan de toekenning van de straatnamen, zal aan de naar rabbijn De Vries te vernoemen straat de Haarlemse rechtbank komen te liggen.

Van het Appelaarcomplex dat de komende jaren gesitueerd gaat worden aan de twee nog aan te leggen straten, maakt ook een theater deel uit. Een herinneringssteen aan de synagoge die ooit op deze plek heeft gestaan, zal een prominente plaats in de gevel van het theater krijgen. De onthulling van de straatnaamborden zal na oplevering van de nieuwbouw, over enige jaren plaatsvinden.

Rabbijn Simon Philip de Vries was afkomstig uit Neede in de Achterhoek, waar hij opgroeide in het enige Joodse gezin van het dorp. Zijn eerste Joodse onderwijs kreeg hij in de Joodse school van het naburige dorp Borculo. Daartoe moest hij iedere dag vijf kwartier heen en vijf kwartier terug lopen.
Vanaf zijn dertiende jaar genoot hij zijn opleiding aan het seminarium. Nog voor hij zijn maggied-examen haalde werd hij met de graad van godsdienstonderwijzer hoogste rang in Haarlem benoemd. Sinds zijn maggied-examen mocht hij tot vreugde van de Haarlemse kehilla als de Rabbijn van Haarlem door het leven gaan. Bij zijn veertigjarig ambtsjubileum werd hem de morenoe-titel toegekend. Rabbijn De Vries fungeerde vanaf 1892 gedurende bijna vijftig jaar als de geestelijk leider van de kehilla aan de Spaarne. Hij werd bij Joods en niet-Joods publiek beroemd om zijn boek Joodse Riten en Symbolen. Het befaamde handboek over het Joodse leven vond zijn oorsprong in een rubriek die rabbijn De Vries vanaf 1921 schreef in de Oprechte Haarlemse Courant, waarin hij het Jodendom voor de niet-Joodse lezer uiteenzette. Doordat de teksten voor een dagblad werden geschreven, staan de beschouwingen niet los van de tijd, maar worden zij daar soms aan gerelateerd. Daarin verschilt Joodse Riten en Symbolen van veel andere beschrijvingen van onze Joodse gebruiken. Het geeft een aardig inzicht in typisch Nederlandse gebruiken en de toepassing daarvan in de eerste decennia van de twintigste eeuw of verwijst naar dan nog bekende maar al niet meer gehanteerde gebruiken. Zoals De Vries beschrijft bij de maaltijd na een briet miela: "Vroeger kwamen er bij voorkeur kleine broden op tafel, gebakken in de vorm der sabbathbroden, kleine challetjes derhalve. Het bakken van deze challetjes thuis was reeds een feestelijke bedrijvigheid. Er was ook een krentenbrood in de vorm van een krans, fijn toebereid, die kaulisj genoemd werd en het speciale gebak van de briet hamiela-dis vormde."

In 1937 werd Philip Frank benoemd tot Opperrabbijn van Noord-Holland, waarvan de kehilla Amsterdam was afgesplitst. Haarlem werd zijn standplaats. Maar uit respect voor rabbijn De Vries betrok hij die niet onmiddellijk. Opperrabbijn Frank werd in 1943 als een van drie Joodse gijzelaars met zeven anderen door de Duitsers gefusilleerd. De pas 32-jarige opperrabbijn wist tot het laatst toe zijn mede-lotgenoten bemoedigend toe te spreken.

Deel: ' Rabbinale straatnamen in Haarlem '
Lees ook