Rabobank Nederland

RABO AGAATH BANK BRENGT KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE OP ROYAL DUTCH UIT

5 november 1999

Rabo Agaath Bank geeft een knock-in reverse convertible obligatielening uit op Royal Dutch NV. De lening heeft een omvang van euro 50 miljoen en een looptijd van twee jaar. De coupon van de Rabo Agaath Bank knock-in reverse convertible zal, in tegenstelling tot een gewone reverse convertible, belastingvrij zijn tot f 5.000,= per persoon.

De knock-in reverse convertible bestaat uit twee delen: een gewone obligatielening en een knock-in optie. Het knock-in principe betekent dat wanneer een vooraf bepaald niveau bereikt of doorbroken wordt, een knock-in reverse convertible overgaat naar een gewone reverse convertible. De couponrente bedraagt 7,75% bij een uitgifteprijs van
101,50%. Aflossing vindt plaats a pari of in aandelen naar keuze van de emittent. Indicatief is dit aantal 89, gebaseerd op een koers van euro 56. Het definitieve aantal aandelen wordt bepaald op basis van de slotkoers van Royal Dutch op 16 november. De inschrijving op de lening begint op maandag 8 november en sluit op dinsdag 16 november om 12.00 uur. De handel in deze notes begint - as, if and when - op woensdag 17 november.

De volgende condities zijn van toepassing:

Emittent : Rabo Agaath Bank BV

Garantie : Rabobank Nederland

Type : Knock-in reverse convertible note

Omvang : euro 50 miljoen

Nominale waarde : euro 5.000

Coupon : 7,75%

Looptijd : 2 jaar

Uitgifteprijs : 101,50%

Notering : 17 november 1999 (as if and when)

Stortingsdatum : 22 november 1999

Eerste coupondatum : 22 november 2000

Aflossingsdatum : 22 november 2001

Aflossing : Indien het niveau van de knock-in gedurende de looptijd van de notes niet bereikt wordt of niet neerwaarts doorbroken wordt zijn de notes aflosbaar a pari of; indien het niveau van de knock-in gedurende de looptijd van de notes wel bereikt of neerwaarts doorbroken wordt zijn de notes aflosbaar, naar keuze van Rabo Securities, hetzij door betaling tegen 100% in contanten, hetzij door levering van een vastgesteld aantal gewone aandelen Royal Dutch NV note van euro 5.000 nominaal. Dit aantal gewone aandelen Royal Dutch NV zal naar verwachting op 16 november 1999 worden vastgesteld, op basis van de slotnotering op AEX-Effectenbeurs NV van de gewone aandelen Royal Dutch NV, en zo spoedig mogelijk nadien in de Officiële Prijscourant van de Amsterdam Exchanges NV worden gepubliceerd. Indicatief is dit aantal gewone aandelen Royal Dutch NV op 89 per note gesteld (gebaseerd op een koers van euro 56).

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216 1916

Deel: ' Rabo Agaath Bank knock-in obligatielening op Royal Dutch NV '
Lees ook