Rabobank Nederland

RABO SECURITIES BRENGT 10% KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE UIT OP KPN

24 september 1999

Rabo Securities geeft een knock-in reverse convertible obligatielening uit op KPN. De lening heeft een omvang van 50 euro miljoen en een looptijd van twee jaar.

De knock-in reverse convertible bestaat uit twee delen: een gewone obligatielening en een knock-in optie. Het knock-in principe betekent dat wanneer een vooraf bepaald niveau bereikt of doorbroken wordt, een knock-in reverse convertible overgaat in een gewone reverse convertible (in feite begint de optie pas te lopen nadat het niveau van het aandeel KPN gezakt is beneden de 75% van het slotniveau op 29 september 1999). De couponrente bedraagt 10% bij een uitgifteprijs van 101,00%. Aflossing vindt plaats a pari of in aandelen naar keuze van de emittent. Indicatief is dit aantal 116, gebaseerd op een koers van 42,95 euro. Het definitieve aantal aandelen wordt bepaald op basis van de slotkoers van KPN 29 september 1999. De inschrijving op de lening begint op 27 september en sluit op 29 september. De handel in deze notes begint - as, if and when - op donderdag 30 september. De volgende condities zijn van toepassing:

Emittent : Rabo Securities

Garantie : Rabobank Nederland

Type : Knock-in reverse convertible note

Omvang : 50 miljoen euro

Nominale waarde : 5.000 euro Coupon : 10%

Looptijd : 2 jaar

Uitgifteprijs : 101,00%

Notering : 15 oktober 1999 (as if and when)

Stortingsdatum : 3 dagen na officiële notering (indicatie: 15 oktober
1999)

Eerste coupondatum : 15 oktober 2000

Aflossingsdatum : 15 oktober 2001

Aflossing : Indien het niveau van de knock-in gedurende de looptijd van de Notes niet bereikt wordt of niet neerwaarts doorbroken wordt zijn de Notes aflosbaar door betaling tegen 100% in contanten of; indien het niveau van de knock-in gedurende de looptijd van de notes wel bereikt of neerwaarts doorbroken wordt zijn de notes aflosbaar, naar keuze van Rabo Securities, hetzij door betaling tegen 100% in contanten, hetzij door levering in een aantal gewone aandelen KPN per note van 5.000 euro nominaal. Dit aantal gewone aandelen KPN zal op 29 september 1999 worden vastgesteld, op basis van de slotnotering op de AEX-Effectenbeurs van de gewone aandelen KPN, en zo spoedig mogelijk nadien in de Officiële Prijscourant van de Amsterdam Exchanges NV worden gepubliceerd. Indicatief is dit aantal gewone aandelen KPN zal op 116 per note gesteld (gebaseerd op een koers van 42,95 euro).

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

Deel: ' Rabo Securities 10% knock-in reverse convertible op KPN '
Lees ook