Rabobank Nederland

RABO SECURITIES BRENGT 10% REVERSE CONVERTIBLE OP AANDELEN ABN AMRO

13 april 1999

Rabo Securities geeft een reverse convertible obligatielening uit op aandelen ABN AMRO. De lening heeft een omvang van 50 miljoen euro en een looptijd van twee jaar. De couponrente bedraagt 10% bij een uitgifteprijs van 101%. Aflossing vindt plaats naar keuze van de emittent: ofwel 100% van de nominale waarde, ofwel een vastgesteld aantal aandelen ABN AMRO. De inschrijving op de lening begint op 14 april en sluit op 16 april 1999. De handel in deze notes begint - as, if and when - op 19 april.

De volgende condities zijn van toepassing:

Emittent : Rabo Securities NV

Garantie : Rabobank Nederland

Type : Reverse convertible note

Omvang : 50 miljoen euro

Nominale waarde : 5.000 euro

Coupon : 10%

Looptijd : 2 jaar

Uitgifteprijs : 101%

Notering : 19 april 1999 (as, if and when)

Stortingsdatum : 3 dagen na officiële notering (indicatie: 10 mei
1999)

Eerste coupondatum : 6 mei 2000

Aflossingsdatum: : 6 mei 2001

Aflossing : vindt plaats naar keuze van de emittent: ofwel 100% van de nominale waarde in contanten, ofwel via een op 16 april 1999 vast te stellen aantal aandelen ABN AMRO. Indicatief is dit aantal aandelen vastgesteld op 270 aandelen per 5000 euro nominaal op basis van een aandeel ABN AMRO van 19,25 euro.

Fixing van het aantal aandelen : op 16 april 1999 op of voor het slot van de beurshandel.

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

Deel: ' Rabo Securities brengt 10% reverse convertible Abn Amro '
Lees ook