3 oktober 1997

Rabobank Nederland Externe Communicatie Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht Postbus 17100, 3500 HG Utrecht Tel. (030) 216 28 22 / 216 24 60 Fax. (030) 216 19 16 Voor inlichtingen: Jan Ph.K. Dost

Rabo Securities lanceert:

’RABO DUTCH FINANCIALS CALL WARRANT’

Rabo Securities heeft een call warrant uitgegeven op de gewogen index van de aandelen van een aantal Nederlandse financiële instellingen. De index van deze ‘Rabo Dutch Financials Call Warrant’ kent globaal de volgende weging: ABN Amro 30%, Aegon 20%, Fortis 10% en ING 40%. De index wordt bijgehouden en gepubliceerd door de AEX-Optiebeurs.

Inschrijving op de ‘Rabo Dutch Financials Call Warrant’ is mogelijk tot en met 7 oktober 1997. De warrant heeft een looptijd van 3 jaar en expireert op 6 oktober 2000. De warrant is tussentijds niet opvraagbaar. Aan het einde van de looptijd zal worden afgelost in contanten. De index van de ‘Rabo Dutch Financials Call Warrant’ stond bij het sluiten van de beurs op 2 oktober 1997 op 882. De uitoefenprijs is het indexniveau bij het sluiten van de beurs op 7 oktober 1997. De indicatieve uitgifteprijs bedraagt ƒ 21,-. Elke warrant geeft recht op 0,1 maal de index. De stortingsdatum is 3 dagen na de officiële notering op de AEX Effectenbeurs.

Deel: ' Rabo Securities geeft call warrant uit '


Lees ook