Rabobank Nederland

Rabo Securities komt met vervolg op succesvol product 7,75% RABO AGAATH BANK KNOCK-IN REVERSE CONVERTIBLE OP AEGON 4 februari 2000

Na de zeer succesvolle Tante Agaath Reverse Convertible met Knock-In op Koninklijke Olie (Tarki) van november 1999, verzorgt Rabo Securities voor Rabo Agaath Bank nu een Tarki op het aandeel Aegon. De Tarki op Aegon heeft een omvang van vooralsnog 30 miljoen en een looptijd van twee jaar. De coupon van de Rabo Agaath Bank knock-in reverse convertible zal, in tegenstelling tot een gewone reverse convertible, belastingvrij zijn tot fl. 5.000,= per persoon. In het nieuwe belastingstelsel dat op 1 januari 2001 in gaat, zullen Agaath-producten, samen met andere maatschappelijke beleggingen, vrijgesteld zijn van vermogensrendementsheffing tot een totaalbedrag van naar verwachting fl. 100.000,= per persoon.

De houder van een Rabo Agaath Bank knock-in reverse convertible op Aegon ontvangt jaarlijks een coupon van 7,75%. Aflossing geschiedt op het einde van de looptijd a pari of in een vooraf vastgesteld aantal aandelen Aegon, afhankelijk van de slotkoers van Aegon op afloopdatum.

Scenario 1 Indien de slotkoers van Aegon ten tijde van de looptijd van de Knock-in reverse convertible niet op enig moment op of onder 75% van de slotkoers van Aegon op 15 februari 2000 komt, zal de aflossing op het einde van de looptijd a pari geschieden.

Scenario 2 Indien de slotkoers van Aegon ten tijde van looptijd van de Knock-in reverse convertible op enig moment 25% of meer beneden de slotkoers van 15 februari 2000 komt, zal de aflossing op het einde van de looptijd a pari of in een van te voren vastgesteld aantal aandelen geschieden (indicatief 62 aandelen per Note van Euro 5000), naar keuze van de emittent. Het definitieve aantal aandelen zal worden bepaald op basis van de slotkoers van Aegon N.V. op 15 februari 2000.

De inschrijving op de lening begint op maandag 7 februari en sluit op dinsdag 15 februari om 15.00 uur. De handel in deze notes begint - as, if and when - op woensdag 16 februari.

De volgende condities zijn van toepassing: Emittent : Rabo Agaath Bank BV Leadmanager : Rabo Securities Garantie : Rabobank Nederland Type : Knock-in reverse convertible note Mimimale omvang : 30 miljoen Nominale waarde : 5.000 Coupon : 7,75% Looptijd : 2 jaar Uitgifteprijs : 101% Notering : 16 februari 2000 (as if and when) Stortingsdatum : 22 februari 2000 Eerste coupondatum : 22 februari 2001 Aflossingsdatum : 22 februari 2002 Aflossing : Indien het niveau van de knock-in gedurende de looptijd van de notes niet bereikt wordt of niet neerwaarts doorbroken wordt zijn de notes aflosbaar a pari of; indien het niveau van de knock-in gedurende de looptijd van de notes wel bereikt of neerwaarts doorbroken wordt zijn de notes aflosbaar, naar keuze van de emittent, hetzij door betaling tegen 100% in contanten, hetzij door levering van een vastgesteld aantal gewone aandelen Aegon NV note van 5.000 nominaal. Dit aantal gewone aandelen Aegon zal naar verwachting op 15 februari 2000 worden vastgesteld, op basis van de slotnotering op AEX-Effectenbeurs van de gewone aandelen Aegon, en zo spoedig mogelijk nadien in de Officiële Prijscourant van de Amsterdam Exchanges worden gepubliceerd. Indicatief is dit aantal gewone aandelen Aegon op 62 per note gesteld (gebaseerd op een koers van 80). Selling fee: 0,50%

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216 1916

Deel: ' Rabo Securities komt met vervolg op succesvol product '
Lees ook