RABOBANK NEDERLAND

Rabo Securities lanceert convertibles op ABN AMRO en Koninklijke Olie

Beleggers kunnen vanaf heden - woensdag 22 mei - inschrijven op twee nieuwe door Rabo Securities uitgegeven convertibles onder de naam Rabo ConvertibleWorld. Deze convertibles hebben als onderliggende waarden de aandelen ABN Amro en Koninklijke Olie.
Rabo ConvertibleWorld combineert de jaarlijkse rente van een obligatie met het stijgingspotentieel van een aandeel en biedt volledige hoofdsomgarantie aan het einde van de looptijd. De omvang van elke convertible is EUR 25 miljoen. De nominale waarde bedraagt EUR 1.000. De uitgifteprijs is 101,50%. De jaarlijks coupon bedraagt 1%. De looptijd van beide nieuwe convertibles is zes jaar. De conversiekoers is 110% van de slotkoers van 6 juni 2002. Rabo Securities heeft na 4 jaar, op 12 juni 2006, de mogelijkheid vervroegd af te lossen op 150% van de nominale waarde. Indien Rabo Securities van dit recht geen gebruik maakt, zullen de convertibles expireren op 12 juni 2008. Aan het einde van de looptijd zijn er twee scenario's mogelijk voor de aflossing van de convertibles. Scenario 1
Indien de slotkoers van het onderliggende aandeel op het einde van de looptijd gelijk of lager is dan de conversiekoers, zal de bond a pari in contanten worden afgelost.
Scenario 2
Indien de slotkoers van het onderliggende aandeel op het einde van de looptijd boven de conversiekoers noteert, ontvangt de investeerder het op 6 juni 2002 vastgestelde aantal aandelen(conversieratio). De inschrijving op Rabo ConvertibleWorld staat open tot 6 juni 2002, 15.00 uur. De eerste notering - as, if and when - is 7 juni 2002.

De volgende condities zijn van toepassing:
Emittent : Rabo Securities N.V.
Leadmanager : Rabo Securities N.V.
Type : Callable Convertible Bond
Omvang : Per Callable Convertible bond EUR 25 miljoen; in totaal EUR 50 miljoen
Nominale waarde : EUR 1.000 Coupon : 1,00% Looptijd : 6 jaar; Met de mogelijkheid voor de emittent om de bond op 12 juni 2006 vervroegd af te lossen op 150% van de nominale waarde van de bond
Uitgifteprijs : 101,50% Callable niveau : 150% van de nominale waarde van de bond Conversiekoers : 110% van de slotkoers van de onderliggende waarde op 6 juni 2002
Conversieratio : Het vooraf vastgesteld aantal onderliggende aandelen; bepaald door de nominale waarde te delen door de Conversiekoers
Notering : 7 juni 2002 (as if and when)
Stortingsdatum : 12 juni 2002 Eerste Coupondatum : 12 juni 2003 Vervroegde aflossingsdatum : 12 juni 2006 Vervroegde aflossing : De emittent heeft de keuze om op de Vervroegde aflossingsdatum de bond op het Callable niveau in contanten af te lossen
Aflossingsdatum : 12 juni 2008 Aflossing (alleen op aflossingsdatum) : Indien de slotkoers van het onderliggende aandeel op het einde van de looptijd gelijk of lager is dan de conversie koers, zal de bond a pari in contanten worden afgelost. Indien de slokoers van het onderliggende aandeel op het einde van de looptijd boven de conversiekoers noteert, ontvangt de investeerder het op 6 juni 2002 vastgestelde aantal aandelen (conversieratio)

Rabo ConvertibleWorld is dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam N.V.

Voor inlichtingen: Jan Dost
telefoonnummer: +31 (0)30 216 24 11

22 mei 02 17:41

Deel: ' Rabo Securities lanceert convertibles op ABN AMRO en Koninklijke Olie '
Lees ook