Rabobank Nederland


24 februari 1999 Laatste wijziging om 15:01

Rabo Securities lanceert nieuwe AEX Range WarrantRabobank Nederland, 24/2/1999

Rabo Securities geeft op 26 februari een nieuwe Rabo AEX Range Warrant uit. Deze warrant komt in de plaats van de vorige Rabo AEX Range Warrant die op donderdag 18 februari jl. afliep. De nieuwe warrant komt tegemoet aan de vraag naar financiële producten die er van uitgaan dat de AEX-index zich de komende tijd binnen een bepaalde bandbreedte zal bewegen. De inschrijving voor de warrant is op woensdag 24 en donderdag 25 februari.

De Rabo AEX Range warrant heeft een bandbreedte van 425 tot 650 en een looptijd van een jaar, van 3 maart 1999 tot en met 1 maart 2000. De warrant is tussentijds niet opvraagbaar. Aan het einde van de looptijd wordt afgelost in contanten. Het bedrag dat op dat moment uitgekeerd wordt is gelijk aan het aantal dagen dat de AEX-index gedurende de looptijd van de warrant binnen de genoemde bandbreedte is gesloten, vermenigvuldigd met euro 0,05. In weekends en op feestdagen telt de warrant gewoon door. De slotkoers van de meest recente handelsdag is hiervoor bepalend. Het opgetelde bedrag vervalt niet op het moment dat de AEX-index buiten de bandbreedte sluit. Het tellen stopt tijdelijk totdat de AEX-index weer sluit binnen de bandbreedte. De warrant behoudt dus minimaal het reeds opgespaarde bedrag. De maximale waarde van de warrant is 365 maal euro 0,05 = euro 18,25. De indicatieve uitgifteprijs van de Rabo AEX Range Warrant bedraagt euro 13,50. Het maximale rendement bedraagt in dat geval 35,2 %. De Rabo AEX Range Warrant wordt op de Amsterdamse effectenbeurs genoteerd en verhandeld.

Deel: ' Rabo Securities lanceert nieuwe AEX Range Warrant '
Lees ook