rabobank en athlon car lease: autoverkopen in 2011 stabiliseren

in 2011 worden naar verwachting 470.000 nieuwe personenauto's verkocht. dat is 10.000 auto's minder dan in 2010. de economische ontwikkelingen staan een voortzetting van de groei in de weg. de automotive sector staat dan ook voor tal van uitdagingen de komende jaren. om succesvol te zijn, zullen autobedrijven nog meer moeten sturen op rendement. dat blijkt uit de ondernemersupdate automotive: sturen in een dynamische markt van de rabobank en dochteronderneming athlon car lease.

het aarzelende economische herstel, bezuinigingen van de nederlandse overheid en terughoudendheid bij consumenten (door onzekerheden over werkloosheid, pensioen en huizenmarkt), beperken de groei van de autoverkopen. positief is wel dat de overheid in 2011 de fiscale begunstiging van zeer energiezuinige auto's ongemoeid laat. het nultarief voor motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto's blijft zelfs tot 2013 gehandhaafd.

blik op 2010

na het sombere 2009 hebben veel autobedrijven 2010 een stuk positiever afgesloten. uiteindelijk zijn ruim 480.000 nieuwe auto's verkocht. dit is deels te danken aan stimuleringsmaatregelen van de overheid tot mei is een positief effect uitgegaan van de slooppremieregeling. na die tijd hebben de maatregelen op het gebied van bpm en vrijstelling motorrijtuigenbelasting (mrb) voor zuinige auto's het stimuleringseffect als het ware overgenomen van de slooppremieregeling.

ook speciale acties en actiemodellen van autofabrikanten/importeurs hebben de verkopen van nieuwe auto's het afgelopen jaar omhoog gestuwd. de sterke voorkeur voor de zuinige kleinere personenauto's blijkt wel uit het feit dat meer dan 50% van de verkopen van nieuwe auto's plaatsvonden in het a- en b-segment. de gevolgen zijn evident: een tot nu toe ongekende daling van de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe personenauto in 2010 naar minder dan 22.000. circa 6% lager dan de gemiddelde prijs iin 2009 met een marge die duidelijk onder druk staat, aldus richard jeurissen, sectormanager automotive van rabobank.

sterke financile positie essentieel

voor 2011 en verder zijn de uitdagingen voor de automotive sector talrijk. denk aan de marktintroductie van nieuwe elektrische auto's, een consument die in toenemende mate moeilijker te voorspellen is, steeds vaker via sociale media informatie uitwisselt, via internet al beschikt over alle relevante informatie en steeds meer individualistisch acteert, en fabrikanten/importeurs die hun dealernetwerk in de komende periode gaan herzien.

om succesvol te blijven, dient een autobedrijf nog meer te sturen op rendement. alleen met een voldoende rendabele exploitatie is het mogelijk om een sterke financile positie op te bouwen. en dat is de basis voor een sterke positie in de markt. de focus zal daarbij moeten liggen op klant en klantbediening en op het meer retailen van mobiliteit. niet het product moet centraal staan maar de klant, niet de verkoop maar de klantrelatie. de behoefte aan mobiliteit bij de consument verandert en het autobedrijf moet daar op inspelen.

zakelijke markt trekt langzamerhand aan

in het zakelijke segment is sinds de tweede helft 2010 sprake van een aantrekkende markt. het totale leasewagenpark is t/m het 3e kwartaal 2010 licht gedaald met 2,1%. de nieuw ingezette leaseauto's vertoonden een stijging van 20,5%. 'deze cijfers tonen duidelijk aan dat de vervangingsmarkt goed is aangetrokken. in het recente verleden zijn veel contracten verlengd van 4 naar 5 jaar om de negatieve gevolgen van de recessie (forse daling restwaarden) te beperken. inmiddels zijn de restwaarden weer wat stabieler zodat er nu de uitgestelde vervanging volop plaatsvindt,' aldus thomas edens, marketingmanager athlon.ook in de zakelijke markt vindt een verschuiving plaats naar kleiner en zuiniger. dit resulteert enerzijds in minder kapitaalbeslag anderzijds ook in een druk op de marges.

opmars elektrische auto's verwacht in 2012

in de loop van 2011 zal een brede introductie plaatsvinden van redelijk betaalbare elektrische personenauto's, waaronder de opel ampera met range-extender. pas in 2012 verwacht edens een zekere balans tussen vraag en aanbod. ons land is bij uitstek geschikt voor grootschalige inzet van elektrische auto's. voor veel forensen blijft namelijk het woon-werkverkeer royaal binnen de nog beperkte actieradius van circa 150 km van een volledig opgeladen accupakket. wel is het nodig nog wat drempels weg te nemen om van de elektrische auto een succes te maken. naast realisatie van infrastructuur, onder meer in de vorm van oplaadpalen, spelen zaken als aanvullend aanbod van mobiliteitsdiensten een rol.

Deel: ' Rabobank en Athlon Car Lease autoverkopen in 2011 stabiliseren '
Lees ook