Rabobank Nederland

RABOBANK EN DG BANK NEMEN BELANGRIJKE BESLUITEN OVER JOINT-VENTURE DG-RABO INTERNATIONAL

22 februari 2000

DG BANK en de Rabobank Groep hebben belangrijke besluiten genomen in het kader van de realisatie van hun gezamenlijke onderneming DG-Rabo International (DGRI). De nieuwe bank zal haar juridische zetel in Frankfurt hebben en expertisecentra in onder meer Frankfurt, Amsterdam/Utrecht, Londen, New York, Singapore en Tokyo.

DGRI zal vier businessgroepen tellen die hun thuisbasis hebben in de twee hoofdcentra van de bank in Nederland en Duitsland: Capital Markets in Frankfurt, met regionale expertisecentra in Amsterdam/Utrecht, London, New York, Singapore en Tokyo; Equity/International M&A eveneens in Frankfurt, met regionale expertisecentra in Amsterdam en Londen; Structured Finance in Amsterdam, met regionale expertisecentra in New York en Singapore; International Finance in Amsterdam, verantwoordelijk voor relatiebeheer via het internationale netwerk in focus-sectoren, zoals food & agribusiness.

Als gevolg van deze sterk marktgeoriënteerde structuur zal de juridische zetel een relatief kleine personeelsomvang hebben. De keuze voor Frankfurt is gemaakt vanwege haar positie als centrum van Euroland. Nederland zal eerste prioriteit hebben als vestigingsplaats voor de juridische zetel van toekomstige joint-ventures die DG BANK en Rabobank van plan zijn op te zetten.

De directie van DGRI zal uit zes personen bestaan. Voorzitter wordt Uwe Flach, vice-voorzitter wordt Ton Toebosch. De andere leden van de directie zijn Norbert Bräuer, Rolf Betz (beiden van DG BANK) en Wouter Kolff en Alain Younes (beiden van Rabobank International).

Het fusieproces zal gefaseerd worden doorgevoerd. Het doel is de eerste fase van DGRI in het vierde kwartaal van dit jaar operationeel te hebben. DGRI zal de productspecialist van DG BANK en de Rabobank Groep zijn op het gebied van corporate en investment banking. DGRI zal zich richten op mid-cap-bedrijven, grote internationale bedrijven en institutionele beleggers. De nieuwe bank kan daarbij bogen op de plaatsingskracht van de lokale coöperatieve banken, de sterke positie in de markt van mid-cap-bedrijven, specialistische kennis van diverse industriesectoren (met name food & agribusiness) en specialisatie in bepaalde producten (bijvoorbeeld: structured finance- en kapitaalmarktprodukten).

Voor verdere informatie:

Rabobank Nederland, Externe Communicatie, Jan Dost, tel. 030 216 24 11

DG BANK, Press Office, Rainer Schlitt, tel. + 49 69 7447 6939

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

Deel: ' Rabobank en DG BANK Besluiten over DG-Rabo International '
Lees ook