Rabobank Nederland

Ondersteuning Indonesische export
RABOBANK INTERNATIONAL EN IFC ARRANGEREN KREDIETFACILITEIT VAN USD 120 MILJOEN

10 december 1999

Rabobank International en Wereldbankdochter International Finance Corporation (IFC) hebben een kredietfaciliteit van 120 miljoen dollar gearrangeerd om de Indonesische export met kortlopende handelsfinancieringen te ondersteunen. Het risico wordt gedeeld door Rabobank International, IFC en de Nederlandse
Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), die elk voor 40 miljoen dollar deelnemen. Het financieringsprogramma is vandaag (vrijdag 10 december 1999) in Utrecht getekend en is de eerste faciliteit van IFC en FMO voor Indonesië na de recent gehouden verkiezingen.

De kredietfaciliteit richt zich op export georiënteerde Indonesische bedrijven die inkomsten uit harde valutas genereren. Deze bedrijven kunnen krediet krijgen om grondstoffen te importeren voor hun op export gerichte productie. Daarnaast kunnen zij een beroep doen op de voorfinanciering van hun exporten en op werkkapitaal om de productie te financieren. De verstrekte kredieten moeten binnen 180 dagen worden terugbetaald. Dit betekent dat op jaarbasis in beginsel een kwart miljard dollar (twee keer het bedrag van 120 miljoen) beschikbaar is om de Indonesische export te ondersteunen. Afhankelijk van de behoefte en van het gebruik van de kredietfaciliteit kan deze worden verhoogd tot 140 miljoen dollar.

In het kader van de kredietfaciliteit worden de financieringen verstrekt door Rabobank International Singapore Branch. Rabobank Duta Indonesia treedt op als agent en relatiebeheerder voor de Indonesische bedrijven. De drie partners, Rabobank International, IFC en FMO, selecteren gezamenlijk de bedrijven die voor financiering in aanmerking komen. Rabobank International zal de faciliteit vooral inzetten ten behoeve van Indonesische bedrijven die actief zijn in de food- en agrisector, de doelgroep waarop de bank zich wereldwijd specialiseert.

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

Deel: ' Rabobank en IFC arrangeren krediet Indonesische export '
Lees ook