Hoefnet

Rabobank gaat jeugdige ruiters stimuleren

Met ingang van volgend jaar start de Rabobank met het TalentenPlan om jeugdige ruiters te stimuleren en te ondersteunen bij de beoefening van hun sport. Zowel dressuur als springen komen daarbij aan het bod. De bank heeft Anky van Grunsven en Piet Raymakers, beiden winnaar van Olympische medailles in hun discipline, bereid gevonden om minstens drie jaar aan het plan mee te werken.

Het Rabobank TalentenPlan richt zich op ruiters van 10 t/m 25 jaar. Op lokaal of regionaal niveau kunnen zij tijdens concoursen hippique deelnemen aan een zgn. TalentenRubriek, één van de categorieën waarin de ruiters, afhankelijk van hun ervaring, onderverdeeld zijn. De hoogst geplaatste jonge ruiters of amazones van een dergelijke rubriek worden uitgenodigd voor de TalentenSelectie, een dag waarop de aanleg van de deelnemers door ervaren, professionele trainers beoordeeld wordt op grond van protocollen die worden ontwikkeld door de Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen. Deze selectiedagen zullen regionaal worden opgezet en in totaal kunnen er vele honderden ruiters aan deelnemen.

De beste daarvan worden uitgenodigd voor een TalentenClinic, met lessen die worden gegeven door Van Grunsven en Raymakers en een aansluitende show, waaraan o.a. ook Olympisch medaillewinnares Tineke Bartels meewerkt. De overige deelnemers van de TalentenSelecties kunnen de clinic volgen vanaf de tribune. Verspreid over het land zullen vier van dergelijke TalentenClinics gehouden worden. De beste deelnemers aan de clinic zullen op voordracht van Van Grunsven en Raymakers worden opgenomen in het Rabobank Talententeam, dat ingezet zal worden voor shows, quadrilles, e.d. tijdens internationale evenementen in Nederland. Leden van het TalentenTeam krijgen bovendien de mogelijkheid voor het volgen van trainingen bij Anky van Grunsven of Piet Raymakers.

©Hoefnet 1999

Deel: ' Rabobank gaat jeugdige ruiters stimuleren '
Lees ook