Rabobank Nederland

RABOBANK GAAT HELPEN BIJ OPZET COÖPERATIEF BANKSYSTEEM IN INDONESIË

3 februari 2000

De Rabobank gaat helpen bij de opzet van een coöperatief banksysteem in Indonesië. De bank zal de Indonesische Coöperatieve Raad (DEKOPIN) daartoe de komende jaren met kennis terzijde staan en ook technische ondersteuning geven. DEKOPIN heeft de bedoeling om in Indonesië een coöperatieve bank op te zetten naar het model van de Rabobank. Het streven van DEKOPIN hangt samen met het regeringsprogramma om de rol van het midden- en kleinbedrijf en van coöperaties in de Indonesische economie te vergroten. De Rabobank en DEKOPIN hebben hun samenwerking vastgelegd in een memorandum of understanding, dat vandaag in Den Haag is ondertekend.

De Rabobank zal haar bijdrage aan de samenwerking gaan leveren via RIAS (Rabo International Advisory Services), de adviesdochter van Rabobank International. In eerste instantie zal de samenwerking zich richten op het in kaart brengen van de behoefte in Indonesië en op een beoordeling van de huidige stand van zaken. Indonesië kent een groot aantal coöperaties, waarvan een aantal ook met bancaire activiteiten. Van een overkoepelend banksysteem is echter geen sprake. Onderdeel van de overeenkomst is ook dat functionarissen van DEKOPIN bezoeken zullen brengen aan een aantal lokale Rabobanken.

Namens DEKOPIN werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door H.A.M. Nurdin Halid, voorzitter van DEKOPIN. Voor de Rabobank tekende G.J.J.M. van Empel, directeur van RIAS.

DEKOPIN is de koepelorganisatie van Indonesische coöperaties. Er zijn op dit moment indirect 69.769 coöperaties vertegenwoordigd in de raad, via 45 nationale coöperatieve federaties. In totaal vertegenwoordigen zij 21.189.000 leden. De Indonesische coöperaties zijn vooral actief op agrarisch gebied, maar ook op terreinen als huisvesting en detailhandel. Enkele coöperaties bieden hun leden ook financiële dienstverlening aan.

RIAS is de adviesdochter van Rabobank International. Ze houdt zich bezig met kennisoverdracht, coöperatieve ontwikkeling, technische ondersteuning op bancair gebied en advisering op het gebied van agribusiness. RIAS richt zich met name op opkomende economieën. Ze is actief in zon 25 landen, met name in Centraal en Oost-Europa, Azië, Latijns-Amerika en Afrika.

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

Deel: ' RABOBANK helpt IndonesiË bij opzet coÖperatief banksysteem '
Lees ook