Rabobank Nederland

Na jarenlange onstuimige groei nu Focus for success

RABOBANK INTERNATIONAL SCHERPT STRATEGIE AAN

24 september 1999

De in mei dit jaar in gang gezette strategische heroriëntatie van Rabobank International is afgerond. Na de onstuimige groei in de afgelopen jaren wordt nu onder het motto Focus for success door drs. Maarten Hulshoff, Rabobank Internationals Chief Executive Officer, ingezet op een nog sterkere focus op kernklanten en interne stabilisatie van het bedrijf.

Samengevat luidt de nieuwe strategie als volgt: · Opvoering van de wereldwijde food & agribusiness-activiteiten. Hierbij richt de bank zich primair op snelgroeiende, internationaliserende F&A-bedrijven die behoefte hebben aan een combinatie van sectorspecifieke kennis en groeigerelateerde diensten en producten. · Selectieve bediening van grote internationale bedrijven met geavanceerde structured finance-producten, alsmede aandelenactiviteiten van Rabo Securities. Rabobank International wil hier voortbouwen op haar succesvolle track-record van de afgelopen jaren. De geografische focus ligt hier primair op Europa en de economisch belangrijkste landen in andere delen van de wereld. · Selectieve inzet van het geld- en kapitaalmarktbedrijf op basis van een hooggespecialiseerd productaanbod. Hierbij richt de bank zich op een selecte groep financiële instellingen, op bedrijfsklanten van Rabobank International, alsmede op onderdelen van de Rabobank Groep en andere coöperatieve financiële instellingen.

Hulshoff presenteerde de nieuwe nichestrategie gistermiddag in Londen tijdens een roadshow voor het management van de Europese vestigingen van de bank. Deze presentatie wordt vervolgd met roadshows in New York en Singapore voor het management van de vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Australië.

De nieuwe strategie gaat uit van een beperkt aantal specifieke, homogene klantsegmenten, waar echte toegevoegde waarde kan worden geleverd op basis van Rabobank Internationals kerncompetenties. Deze competenties bestaan uit: kwalitatief hoogwaardige medewerkers, commitment aan en diepgaande kennis van F&A-markten wereldwijd, distributiecapaciteit in Nederland, veel kennis van structured finance-producten. Een belangrijke factor is voorts de Triple A-status van de Rabobank Groep.

Hulshoff maakte in Londen duidelijk dat de nieuwe strategie ook moet worden bezien tegen de achtergrond van de nog onlangs door Hoofddirectievoorzitter ir. drs. Hans Smits verwoorde Europese ambities van de Rabobank Groep. Het is geen geheim, aldus Hulshoff, dat de Rabobank Groep streeft naar allianties met gelijkgestemde Europese partners, waarbij bepaalde bedrijfsonderdelen in elkaar kunnen opgaan. Wij sorteren daar met onze herziene strategie duidelijk op voor.

Verdubbeling marktaandeel in food & agri De verder toegespitste focus op snelgroeiende, internationaliserende F&A-bedrijven moet er toe leiden dat Rabobank International binnen 3 jaar marktleider wordt in de wereldwijde food & agribusiness. Daartoe dient het marktaandeel te worden verdubbeld tot 4 procent. Om deze doelstelling te halen zal het internationale netwerk van de bank vrijwel volledig voor de dienstverlening aan F&A-klanten worden ingezet. Het op de ondersteuning van hun groeistrategie gerichte diensten- en productenpakket zal onder meer bestaan uit strategische adviezen, fusie- en overnamebemiddeling, acquisitie-financiering, structured finance, projectfinanciering en kapitaalmarktactiviteiten.

Een viertal business-units In het kader van de nieuwe strategie zal Rabobank International worden onderverdeeld in vier resultaatverantwoordelijke business units: Food & Agribusiness Markets, International Corporates, Capital Markets en International Treasury Markets.

Binnen de business unit Food & Agribusiness Markets worden drie regiomanagers aangesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor alle F&A-activiteiten in respectievelijk Europa, Asiapacific en de beide Amerikas. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor alle regionale activiteiten van de bank. De vestigingen in New York, Utrecht en Singapore fungeren in dit kader als de as, waardoor de overige vestigingen in de regio als de spaken van een wiel met elkaar verbonden zijn.

De dienstverlening van International Corporates zal primair bestaan uit structured finance oplossingen, die erop gericht zijn de balans en de vermogenspositie van de tot de focus van Rabobank International behorende grote internationals te verbeteren. In Nederland zal deze dienstverlening betrekking hebben op zowel vreemd als eigen vermogen, waarbij de binnenlandse distributiecapaciteit van de Rabobank Groep voor aandelen kan worden benut. Rabo Securities zal in het kader van de nieuwe strategie verder worden uitgebouwd ter ondersteuning van de klantenbehoefte op het gebied van aandelen en M&A-advies.

Capital Markets wordt verantwoordelijk voor de bediening van financiële instellingen (inclusief institutionele beleggers) en fungeert daarnaast als leverancier van kapitaalmarktproducten die door Food & Agribusiness Markets en International Corporates aan hun klanten worden aangeboden.

International Treasury Markets, waarin treasury-, funding- en geldmarktactiviteiten worden ondergebracht, richt zich op het zo goed mogelijk benutten van de Triple A-rating van de Rabobank Groep ten faveure van de klanten van Rabobank Internationals andere business units, alsmede van de onderdelen van de Groep.

Vestiging Londen De vestiging van Rabobank International in Londen blijft een belangrijke schakel in de wereldwijde geld- en kapitaalmarktactiviteiten van de bank. Naast deze vestiging beschikt Rabobank International over een eigen internationaal netwerk van 121 vestigingen in 35 landen.

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

Deel: ' Rabobank International scherpt strategie aan '
Lees ook