Rabobank Nederland

RABOBANK INTERNATIONAL SLANKT AF IN UTRECHT
12 augustus 1999

Rabobank International, de internationale zakenbank van de Rabobankorganisatie, gaat na de recente reorganisatie in Londen nu ook haar kosten in Utrecht terugdringen. De bank wil het aantal medewerkers in vaste dienst voor het eind van volgend jaar met 85 verminderen. Plannen daartoe zijn voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Het betreft in Utrecht voornamelijk ondersteunende functies en staffuncties. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen. De inkrimping zal geen gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de klanten van Rabobank International.

In juni van dit jaar maakte de Rabobankorganisatie bekend, dat de baten van Rabobank International zich weliswaar nagenoeg volgens plan ontwikkelen, maar dat de kosten, met name in Londen en Utrecht, op een te hoog niveau liggen. De bank kondigde bij die gelegenheid ook kostenbeparingen aan. In Londen verdwenen in verband daarmee in juni reeds 105 arbeidsplaatsen. Rabobank International rekent er mee dat het aantal arbeidsplaatsen in Utrecht de komende tijd met nog 238 ftes zal krimpen door het selectief vervullen van vacatures en het aflopen van contracten met externe medewerkers, die waren ingehuurd voor projecten, zoals euro en millennium.

Rabobank International richt zich met name op de dienstverlening aan het internationaal opererende Nederlandse bedrijfsleven en is wereldwijd een gespecialiseerde bank op het gebied van de food & agribusiness.

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

Deel: ' Rabobank International slankt af in Utrecht '
Lees ook