Rabobank Nederland

Rabobank: 'Loketten zijn en blijven open voor kredietverlening aan MKB-ondernemers!'

Als marktleider in het MKB trekt de Rabobank zich de kritiek aan op de kredietverlening door banken. Volgens Paul Dirken, directeur Bedrijven van Rabobank Nederland, zijn de loketten van de Rabobank nog steeds open voor MKB-ondernemers.

Dirken stelt dit tijdens een door de Rabobank georganiseerd debat met onder andere Leendert-Jan Visser, directeur van MKB Nederland, dr. Berthold Leeftink, loco Secretaris General en chief economist van het Ministerie van EL&I en Esther Raats-Coster, voorzitter van PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers). Met dit initiatief is de Rabobank het gesprek aangegaan met ruim 150 vertegenwoordigers van het MKB. Dirken: 'Het MKB is en blijft de motor van de Nederlandse economie. Samen moeten wij er voor zorgen dat de motor goed blijft draaien in deze turbulente tijd. De Rabobank ondersteunt het bedrijfsleven waar mogelijk met passende financiële oplossingen. Wij doen dat in partnerschap met onze klant. Juist nu de situatie moeilijker is, blijven we zo lang mogelijk achter onze klanten staan.'

Jaarlijks zoekt ruim 20% van de bedrijven in het MKB voor een totaalbedrag van twintig miljard euro aan financiering. Hiervan wordt voor 80% een beroep gedaan op banken. In Nederland wordt van iedere 3 euro, 1 euro gefinancierd door de Rabobank. Sinds eind 2007 is de kredietverlening door Rabobank aan het MKB (exclusief land- en tuinbouw) met 36% gegroeid, terwijl de totale kredietverlening in Nederland in dezelfde periode 24% groeide. Conclusie: de Rabobank loopt voorop in het verstrekken van financieringen aan het MKB.

De Rabobank zoekt binnen haar mogelijkheden continu naar verbeteringen in haar productenaanbod om te voldoen aan de behoefte van de klant. Dit leidt tot de inzet van bijzondere financieringsvormen waardoor de bank in een aantal gevallen verder kan gaan dan met reguliere bancaire financiering. Een voorbeeld hiervan is het Rabobank Stimuleringskapitaal. Ook de inzet van diverse overheidsgaranties (zoals BMKB, GO en Groeifinancieringen) zorgt voor extra financieringsmogelijkheden.

Volgens Dirken is er: 'geen reden tot paniek voor de MKB-ondernemers. De MKB-er heeft in de recente geschiedenis laten zien dat hij ook in moeilijke omstandigheden in staat is goede resultaten te boeken. Samenwerking tussen ondernemer en bank kunnen de resultaten van de ondernemer versterken. Tijdige informatieverstrekking over en weer is hierbij cruciaal. Daarnaast moet de bank ook het vertrouwen van de ondernemer blijven verdienen door snel, helder en transparant te zijn. De Rabobank is klaar om samen met de ondernemer de toekomst in te gaan. Zodat Nederland kan blijven bouwen op een gezond MKB.'

Noot aan de redactie:

Thema update https://www.rabobank.nl/bedrijven/kennis/thema_update/

Kijk voor meer informatie over het Rabobank Stimuleringskapitaal https://www.rabobank.nl/bedrijven/producten/financieren/om_te_kunnen_innoveren/rabobank_stimuleringskapitaal/

Vragen Persvoorlichting Rabobank Groep

Peter Winkens, p.winkens@rn.rabobank.nl, tel. 030-2160955

Deel: ' Rabobank Loketten zijn en blijven open voor MKB '
Lees ook