Rabobank Nederland

Rabobank opent samen met landelijke en lokale partners eerste ServiceWinkel in Epen
Rabobank Nederland, 21/2/2003 02:36 PM

---

In Epen (Zuid-Limburg) opent op 22 februari de eerste ServiceWinkel van Nederland. Dit initiatief van vijf landelijke (Rabobank Nederland, TPG Post, Essent, Tempo-Team en EurohealthRX) en twee lokale partners (gemeente Gulpen-Wittem en Rabobank Heuvelland) moet het voorzieningenniveau in Epen op peil houden. Doel van de ServiceWinkels is om het lokale dienstenniveau in kleine kernen, buurtschappen en buurten in stedelijke gebieden te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Het idee achter de ServiceWinkels is eenvoudig. Kleine kernen en sommige buurten in stedelijke gebieden zijn te klein om een rendabele vestiging voor dienstverleners mogelijk te maken. Door het samenbrengen van voorzieningen en diensten in één winkel blijven deze diensten beschikbaar voor de bewoners en kan een dienstverlener aanwezig blijven. De ServiceWinkel is een multi-functioneel loket. De klant vindt er diensten op het gebied van bankzaken, post, wonen, werken, gezondheidszorg en gemeentelijke diensten. De vijf landelijke partners werken in de ServiceWinkel in Epen samen met de gemeente Gulpen-Wittem en Rabobank Heuvelland. De ServiceWinkel is daar gevestigd in het pand van de VVV-Zuid-Limburg. Het Gewest Maastricht en Mergelland is als projectcoördinator betrokken bij de pilot ServiceWinkel Epen en ondersteunt de samenwerkende partijen. De pilot loopt in ieder geval drie jaar.

De initiatiefnemers verwachten in de toekomst meerdere ServiceWinkels te openen. De pilot in Epen moet de initiatiefnemers veel informatie opleveren. Als de behoefte bij klanten aanwezig is, is er in Zuid-Limburg plaats voor dertig tot vijftig ServiceWinkels. Per locatie participeren de landelijke partners, de plaatselijke gemeente en één of meerdere andere lokale partners. De ServiceWinkel wordt ondergebracht bij een lokale ondernemer.

Woordvoerder Henk Vos van het Gewest Maastricht en Mergelland: "We beschouwen de eerste ServiceWinkel in Epen als een belangrijke stap voorwaarts om dienstverlening in kleine kernen en buurtschappen te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De ServiceWinkel biedt interessante perspectieven, voor lokale en landelijke partners en vooral voor inwoners van kleine kernen, buurtschappen en bepaalde buurten in stedelijke gebieden."

Zoekwoorden:

Deel: ' Rabobank opent met landelijke en lokale partners ServiceWinkel in Epen '
Lees ook