Rabobank over op koffie met Max Havelaar Keurmerk

Met ingang van vandaag wordt in de vestigingen van Rabobank Nederland en Rabobank Internationaal, waar in totaal 3.000 mensen werken, alleen nog koffie met het Max Havelaar Keurmerk geschonken. In totaal drinken de medewerkers en de bezoekers jaarlijks zo'n 5 miljoen kopjes koffie, dat komt overeen met ruim 10.000 kilo koffie.

"Duurzaamheid moet je integreren in je dagelijkse activiteiten, daar moet je verantwoordelijkheid in nemen anders ben je geen voorloper meer maar een achterloper", aldus Bart Jan Krouwel, hoofd Stafgroep Duurzame Ontwikkelingen van de Rabobank. Stichting Max Havelaar is blij met dit besluit van de directie van de bank. De afzet van de keurmerkkoffie neemt toe en daarmee worden meer boeren in ontwikkelingslanden in staat gesteld hun koffiebonen onder gunstiger randvoorwaarden op de Nederlandse markt te verkopen.

De Rabobank heeft 1.800 vestigingen met ruim 7 miljoen klanten. De 437 lokale Rabobanken kunnen ook gebruik maken van de overeenkomst, die Rabobank Nederland met de automatenleverancier heeft. De leverancier van de keurmerkkoffie is Drie Mollen sinds 1818 B.V. in 's Hertogenbosch.

Veel lokale Rabobanken gebruiken al keurmerkkoffie, want de band tussen de Rabobank en de coöperaties van koffieboeren bestaat al langer. De Stichting Steun door de Rabobanken (SSR) is in 1980 betrokken geweest bij de oprichting van UCIRI in Mexico, een koffiecoöperatie die koffiebonen levert onder de handelsvoorwaarden van het Max Havelaar Keurmerk.

Deel: ' Rabobank over op koffie met Max Havelaar Keurmerk '
Lees ook