Rabobank Nederland


18 februari 1999 Laatste wijziging om 12:02

Rabobank International presenteert studie over restaurants en cateringRabobank Nederland, 18/2/1999

Contract catering verovert wereldwijd terrein. Organisaties concentreren zich steeds meer op hun kernactiviteiten. Daardoor ontstaat er een enorme markt voor de contract cateringsector. Bovendien biedt de professionele contract cateraar kwalitatief goede producten tegen lagere kosten. Het uitbesteden van deze activiteit door onder meer bedrijven, ziekenhuizen en gevangenissen zal wereldwijd dan ook toenemen. Dit staat in The World of Foodservice, de meest recente marktstudie van het Food en Agribusiness team van Rabobank International over (fastfood) restaurants en catering. Volgens de marktanalyse van het spanningsveld tussen foodservice (restaurants en catering) en food retailing (supermarkten) is de meest bepalende factor voor het succes van foodservice het op de juiste manier inspelen op de wens van de consument naar gemak. De wereldwijde omzet van foodservice in 1997 wordt geschat op 1.050 miljard dollar, 27 procent van alle voedselaankopen wereldwijd. Dit rapport vormt naast de marktstudie The World of Food Retailing (reeds gepubliceerd in 1998) het sluitstuk van marktanalyses van de laatste schakel naar de consument in de voedselketen.

De nieuwste marktstudie schetst de ontwikkelingen en trends in foodservice in de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, Europa, Azië en Australië. In Amerika -waar gemak als belangrijkste element wordt beschouwd- wordt bijna de helft van elke dollar die aan eten wordt besteed, uitgegeven aan foodservice. In Europa daarentegen telt de kwaliteit zwaarder dan het 'gemak'.

In Azië is het eten buiten de deur meer dan normaal, vooral het eten op straat. Japan onderscheidt zich doordat dit land een kwart van de omzet in de wereldvoedselindustrie voor haar rekening neemt. Daarbij moet opgemerkt worden dat de prijzen in Japan eveneens extreem hoog zijn. In 1997 bedroeg de omzet in foodservice in Japan 209 miljard dollar. Gemiddeld besteedt de Japanner per jaar 2.300 dollar aan het eten buiten de deur, waarvan 100 dollar aan fastfood. Opvallend is dat de consument in Azië meer kip-georiënteerd is, wat blijkt uit de sterke aanwezigheid van Kentucky Fried Chicken (meer verkooppunten dan McDonald's) in dit werelddeel. Ook in Australië is de foodservice-sector sterk in ontwikkeling; elke maand openen minstens 2 McDonald's-restaurants hun deuren.

Gemak
De grotere behoefte aan 'gemak', ontstaan door urbanisatie, de rol die vrouwen in de samenleving innemen, samensmeltende culturen en leeftijdsafhankelijke wensen, leidt tot een grotere vraag naar foodservice. Dat foodservice zich sterk ontwikkelt en zich richt op consolidatie en globalisatie blijkt uit het aantal overnames en fusies, meer dan 500 sinds 1995, waarvan een derde betrekking had op cateringbedrijven.
Voor de fastfoodsector is franchising de goedkoopste en snelste manier om groei te realiseren. McDonalds bijvoorbeeld telt wereldwijd inmiddels 23.132 restaurants, waarvan 61 procent bestaat uit franchisers. Ook cateraars groeien fors over de grenzen heen. 78 procent van alle fusies en overnames tussen cateringbedrijven vond plaats binnen Europa, met name in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

De concurrentiestrijd tussen food retailing en foodservice is zeer sterk Beide partijen ontwikkelen nieuwe concepten om de consument een 'maaltijdoplossing' aan te bieden. Deze ontwikkeling leidt tot vervaging van de grenzen tussen supermarkt, fastfood en catering. Het sleutelwoord luidt 'gemak': daar zijn waar de consument is en hem aanbieden wat hij wil. De supermarkten bieden gemak aan in de vorm van kant-en-klaarmaaltijden (Home Meal Replacements) die weinig of geen voorbereiding behoeven. Ook andere concurrentiemiddelen als openingstijden en de mogelijkheid om elektronisch boodschappen te doen worden ingezet. Voor de fastfood ketens blijkt de merknaam een sterk concurrentiemiddel in de strijd om de maag van de consument. McDonald's behoort tot de meest bekende merknamen ter wereld. De fastfoodketen besteedde in 1997 587 miljoen dollar aan reclame.

De inkoop speelt een cruciale rol in foodservice en food retailing. Ter illustratie: Pizza Hut verwerkt jaarlijks 23 miljoen kilo aan bloem, 525 miljoen kilo tomaat, 50 miljoen kilo pepperoni en alleen al in Amerika neemt Pizza Hut 3 procent van de totale Amerikaanse melkproductie af. Deze hoeveelheden stellen niet alleen eisen qua volume aan de leverancier, maar ook voor wat betreft de kwaliteit, flexibiliteit en continuïteit. Ook de herkomst van ingrediënten telt zwaar bij de keuze van leveranciers omdat de uiteindelijke consument veilige en gezonde maaltijden verwacht.

De studie The World of Foodservice is verkrijgbaar bij de marketingafdeling van Rabobank International, evenals de studie The World of Food Retailing. (Fax: +31(0)30 2161976). Beide studies kosten NLG 150 (USD 90) per stuk.

Deel: ' Rabobank presenteert studie over restaurants en catering '
Lees ook