Rabobank Nederland

Financiering binnenvaart blijft kernactiviteit RABOBANK VERKOOPT NEDSHIP BANK AAN DEUTSCHE VERKEHRSBANK AG
21 december 1999

De Rabobank gaat haar dochter Nedship Bank te Rotterdam (internationale scheepsfinanciering) verkopen aan Deutsche VerkehrsBank AG, onderdeel van de DG BANK Groep. Nedship Bank is een leidende speler op het gebied van internationale scheepsfinanciering. De bank telt circa 80 medewerkers en beschikt naast het hoofdkantoor in Rotterdam over een internationaal netwerk met vestigingen in Noorwegen (Bergen), Engeland (Londen), Griekenland (Piraeus), Hong Kong, Singapore, Curaçao en New York. De leningportefeuille binnenvaart van Nedship Bank (omvang circa 230 miljoen euro) blijft buiten de transactie en wordt ondergebracht bij Rabobank Nederland. Zonder deze portefeuille bedraagt het balanstotaal van Nedship Bank circa 2,3 miljard euro.

De integratie van de binnenvaartportefeuille in Rabobank Nederland vloeit voort uit de wens om de krachten van de Rabobank Groep als bankier van de binnenvaart te bundelen. Daartoe zal in nauwe samenwerking met een aantal lokale Rabobanken een speciaal binnenvaartcentrum in de regio Rotterdam worden opgezet. Samen met Interpolis (verzekeringen), De Lage Landen (lease) en Robeco (vermogensbeheer) zal worden gewerkt aan verdere productontwikkeling voor de binnenvaartsector. Het marktaandeel van de Rabobank Groep in de binnenvaart bedraagt 50%. Diverse lokale Rabobanken nemen op dat terrein vanouds een prominente plaats in. Tezamen hebben zij een marktaandeel van 30%. De binnenvaartportefeuille van Nedship Bank vertegenwoordigt een marktaandeel van 20%.

De verkoop van Nedship Bank past in het beleid van de Rabobank Groep om zich meer op kernactiviteiten in het kader van haar Allfinanz-strategie te concentreren en om de synergie tussen de diverse bedrijfsonderdelen te optimaliseren. De kernactiviteiten van de Rabobank Groep bestaan uit het aanbieden van een geïntegreerd pakket diensten en producten op het gebied van bankieren, verzekeren (inclusief pensioenen en employment benefits), beleggen en vermogensbeheer. Daarbij richt de Groep zich zowel op particulieren als op de zakelijke markt. In de zakelijke markt oriënteert de Groep zich behalve op het MKB en grotere Nederlandse bedrijven ook op de internationale food & agribusiness en op multinationals. Financiering van de internationale zeescheepvaart is in dit verband geen kernactiviteit en biedt ook onvoldoende interne synergiemogelijkheden.

Nedship Bank (voorheen Nederlandse Scheepshypotheekbank NV) werd in
1986 overgenomen door Rabobank Nederland. Mede dankzij die overname kon de Nederlandse Scheepshypotheekbank op gunstiger basis middelen aantrekken om aan de vraag naar financieringen te kunnen voldoen. Nedship Bank heeft zich onder de vleugels van de Rabobank Groep voorspoedig ontwikkeld tot een internationale scheepvaartbank met behoud van haar zelfstandigheid. Daarbij veranderde de bank van een financier van scheepsobjecten in een arrangeur van financiële oplossingen voor haar klanten in de scheepvaartsector.

Deutsche Verkehrsbank

Deutsche VerkehrsBank is binnen de DG BANK Groep exclusief verantwoordelijk voor alle aan vervoer en infrastructuur gerelateerde financieringstransacties. De bank heeft een balanstotaal van 7 miljard euro en is gespecialiseerd in corporate finance. Zij legt zich vooral toe op het creëren van financiële oplossingen voor haar klanten met behulp van gestructureerde financieringen. De Deutsche VerkehrsBank Groep telt circa 700 medewerkers en heeft kantoren in heel Duitsland. De bank heeft ook kantoren in Zwitserland (Basel), Londen en New York. De aandeelhouders van Deutsche VerkehrsBank AG zijn: DG BANK (65,7%), de coöperatieve Sparda-Banken (13%), KRAVAG HOLDING AG (10%) en Deutsche Bahn (1%). Het overige aandelenbezit is breed gespreid. De bank heeft een notering aan de beurs in Frankfurt.

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

Deel: ' Rabobank verkoopt Nedship Bank aan Deutsche Verkehrsbank AG '
Lees ook