Rabobank Nederland

RABOBANK VERSTERKT GARANTIEVERMOGEN

19 oktober 1999

De Rabobank Groep gaat haar garantievermogen versterken door uitgifte van financieringsprefs, zogeheten Trust Preferred Securities. Hiertoe is door de Rabobank in de Verenigde Staten een
financieringsmaatschappij opgericht die de financieringsprefs gaat uitgeven: Rabobank Capital Funding Trust. De opbrengst van de emissie wordt gebruikt om activiteiten van de Rabobank in de VS te financieren en geldt daarbij als garantievermogen (Tier 1 kapitaal) voor de Rabobank Groep.

Voor beleggers biedt deze emissie de mogelijkheid om te gaan beleggen in financieringsprefs. Deze zijn te vergelijken met bedrijfsobligaties en hebben een jaarlijks vast rendement dat hoger is dan het rendement van (staats)obligaties. Het risico is daarentegen iets hoger. De financieringsprefs krijgen een notering in Amsterdam en Luxemburg. De inschrijving start op 20 oktober. Merrill Lynch International en Warburg Dillon Read, onderdeel van UBS AG, zullen de transactie als leadmanager begeleiden. Rabobank International en Rabo Securities NV opereren als joint selling agents.

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

Deel: ' Rabobank versterkt garantievermogen '
Lees ook