Rabobank Nederland

Rabobank voorziet op termijn nog verder herstel euro ZWAKKE EURO GEEFT VERTEKEND BEELD

27 juli 1999

Het afschilderen van de euro als een zwakke munt geeft een enigszins vertekend beeld. Dat blijkt uit het meest recente Themabericht van de Stafgroep Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland. Wanneer er nader wordt gekeken naar de achterliggende oorzaken van het koersverloop tussen euro en dollar, blijkt vooral dat de sterkte van de dollar het beeld bepaalt, veel meer dan de zwakte van de euro. Als bovendien gelet wordt op de handelsgewogen wisselkoers, waarbij de ontwikkeling van de koers ten opzichte van de valuta van de belangrijkste handelspartners bepalend is, dan blijkt de euro per saldo in een jaar tijd zelfs in waarde te zijn toegenomen. Ook wanneer men kijkt naar de interne waarde, de mate waarin een munt prijsstabiliteit weerspiegelt, dan is de euro bij een inflatie van 1% in het EMU-gebied volgens de Rabobankeconomen juist ronduit een harde munt te noemen.

De belangrijkste verklaring voor de depreciatie van de euro ten opzichte van de dollar is volgens de Rabobankeconomen het uiteenlopende conjunctuurbeeld tussen de EMU en de VS. De uiteenlopende groeiprestaties hebben hun effect op de renteniveaus. Het hogere renteniveau in de VS heeft beleggers aangetrokken die euros voor dollars verkochten en daarmee de euro verzwakten. Ook de florerende euro-obligatiemarkt heeft de waardevermindering van de euro in de hand gewerkt. Overheden van emerging markets gaven obligaties uit in euro, maar deze werden doorgaans omgezet in dollars, omdat het handelsverkeer nog grotendeels in dollars plaatsvindt. Tot slot hebben ook incidentele factoren als de Kosovo-crisis en de perikelen rond het Italiaanse overheidstekort geleid tot een verschuiving van de euro naar de dollar.

Naar verwachting zullen de verschillen in de conjunctuur tussen het EMU-gebied en de VS de komende tijd afnemen. Daarom verwachten de Rabobankeconomen dat de dollar de komende periode meer terrein prijs zal moeten geven. Tegen het einde van het jaar mag een koersherstel van de euro tot $ 1,10 worden verwacht. Volgend jaar zal de euro verder kunnen appreciëren tot $ 1,15 in juni en $ 1,20 eind 2000, aldus het meest recente Themabericht van de Rabobank. Een positief vooruitzicht voor de euro heeft de Rabobank ook omdat de inflatie in de VS naar verwachting laag blijft, waardoor de Fed de Amerikaanse rente gedurende de komende 12 maanden wel eens minder fors zou kunnen verhogen dan op dit moment nog door de financiële markten wordt gedacht. Bovendien verwacht de bank een renteverhoging van de ECB in het tweede kwartaal van volgend jaar. Tot slot doet ook het handelsoverschot van Europa met de VS met name op de langere termijn een appreciatie van de euro vermoeden, aldus de Rabobankeconomen.

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

Deel: ' Rabobank voorziet op termijn verder herstel euro '
Lees ook