Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Racisme op Internet wijd verbreid en moeilijk te bestrijden

Persbericht 41 (10-2-99)

Wie op Internet surft kan op grote schaal kennis nemen van racistische, antisemitische en extreem-rechtse denkbeelden. De mogelijkheden om hier iets tegen te doen zijn beperkt. Dat is één van de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek dat de Universiteit Leiden in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitgevoerd. Het verslag van dit onderzoek zal binnenkort door minister Van Boxtel (Grote steden- en minderhedenbeleid) aan de Tweede Kamer worden gezonden.

Het aanbod van de zogenaamde hate sites is groot en gevarieerd: racistische partijen, holocaust-ontkenners, militante skinheads en radicale neonazi-groepen etaleren hun opvattingen op grote schaal op Internet. Ook kan men via Internet eenvoudig en gratis de hand leggen op Mein Kampf, op tal van extreem-rechtse publicaties en op terroristische handboeken. Via gespecialiseerde postorderbedrijven kan men van alles aanschaffen: van hakenkruisvlaggen, kledingstukken met racistische symbolen, muziek en emblemen uit nazi-Duitsland tot CD’s van skinhead-groepen. Het betreft meestal teksten en producten die afkomstig zijn uit het buitenland; de Nederlandse productie op dit terrein is tot dusver van weinig betekenis.

Een groot probleem is dat Nederlandse Internet-consumenten, onder wie steeds meer jongeren, vrijwel onbeperkt toegang hebben tot de hate sites. De mogelijkheden om wat zich op Internet afspeelt te reguleren, zijn vooralsnog beperkt. Internet is een grensoverschrijdend medium en wat in het ene land verboden is, is in het andere toegestaan. Het weren van illegaal en schadelijk materiaal is dus voor een groot deel afhankelijk van internationale overeenstemming, en van samenwerking op het gebied van wetgeving, opsporing en vervolging.

De Nederlandse regering is van mening dat Internet-racisme ‘gewoon’ bestreden dient te worden en dat de regels die offline gelden in beginsel ook online dienen te gelden. De juridische bestrijding van Internet-racisme staat echter nog in de kinderschoenen, onder andere in afwachting van een aangescherpte wetgeving. Het Meldpunt Discriminatie Internet, dat sinds 1997 bestaat, verzamelde bijna zeventig gevallen van discriminatie. Geen van deze gevallen hebben geleid tot strafrechtelijke vervolging.

Het onderzoeksrapport gaat overigens niet alleen over Internet. De auteurs onderzochten ook de manier waarop de media verslag doen van racistische incidenten en de interactie tussen media en extreem-rechts. Het onderzoeksverslag is de tweede rapportage van de Monitor Racisme en Extreem-Rechts, waarin jaarlijks verslag wordt gedaan van ontwikkelingen op het gebied van racisme en de bestrijding daarvan.

Voor meer informatie en exemplaren van het rapport : Leids Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (LISWO) Dr. J. van Donselaar telefoon 071 - 527 38 45; fax 071 - 527 37 88.

Jaap van Donselaar, Fanda Claus en Carien Nelissen, Monitor Racisme en Extreem-Rechts. Tweede rapportage: Media. Leiden, Leids Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, 1998.

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 09 februari 1999, 16:54 uur

Deel: ' Racisme op Internet wijd verbreid en moeilijk te bestrijden '
Lees ook