RADIO WEST IN DE SLAG VOOR DRINKWATER ZIMBABWE

22 maart: 'Wereldwaterdag'

9 maart 1999

Radio West gaat op maandag 22 maart in de slag voor drinkwater in Zimbabwe. Radio West werkt hiervoor samen met Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) en het Simavi Wereld Waterfonds. Inzet is een waterproject in en rondom de locatie 'De Morgenster', in de Zimbabwaanse provincie Masvingo. De waterputten, transportleidingen, waterzuivering en opslagtanks zijn daar hard aan vervanging toe. Radio West en DZH proberen hiervoor op 22 maart geld in te zamelen.

Verslaggever Sander Ottes verblijft enkele dagen in zuidoost Zimbabwe om luisteraars te informeren over de situatie daar. Verspreid over de dag zijn via Radio West op 22 maart diverse reportages te horen. Bovendien is het service-spreekuur tussen 13.00 en 14.00 uur aan het project gewijd. Stortingen voor dit goede doel kunnen naar giro 375, ten name van het Simavi Wereld Waterfonds, onder vermelding van DZH.

Voor extra aandacht op 22 maart is enerzijds gekozen omdat het dan 'Wereldwaterdag' is van de Verenigde Naties. Anderzijds heeft het te maken met het 125-jarig bestaan van DZH. Radio West is hierop ingehaakt, omdat het DZH water levert aan een groot deel van de mensen in het verzorgingsgebied van de regionale omroep - Zuid-Holland-noord - en omdat water een belangrijke levensbehoefte is.

Deel: ' Radio West in de slag voor drinkwater Zimbabwe '
Lees ook