Gemeente Den Haag


3 maart 2000

Pilot-project Radiovoorlichting voor Allochtone Groeperingen Schilderswijk van start

De gemeente Den Haag is in het kader van de multiculturele communicatie gestart met het pilot-project Radiovoorlichting voor Allochtone Groeperingen Schilderswijk. In het project wordt van maart tot september van dit jaar gemeentelijke informatie voor de Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse en Ghanese doelgroepen op reguliere basis op de radio uitgezonden. Het betreft hier zowel publieke en commerciële radiostations. Na een half jaar wordt onderzocht of radio een geschikt medium is voor het bereiken van deze doelgroepen in de Haagse samenleving. Het project wordt gefinancierd door de gemeente Den Haag en met een bijdrage uit het URBAN-programma Schilderswijk.

Het pilot-project is gericht op het verbeteren van de voorlichting en informatievoorziening vanuit de gemeente naar de allochtone doelgroepen in de Schilderswijk. Het maakt onderdeel uit van de nota Multiculturele Communicatie waarin enkele speerpunten zijn geformuleerd om het bereik van de gemeentelijke informatie onder de verschillende allochtone groepen te verbeteren. Aanvullend op de gedrukte media wordt in dit project speciaal gewerkt met radio vanuit de overweging dat het luisterbereik van lokale allochtone radiozenders onder hun doelgroepen groot is. De radiostations die deelnemen aan het project zijn: radio Eekta (Hindoestaans), radio RBU (Javaans), radio Rutu (creools), radio Splika (Antilliaans), radio Srinagar (Hindoestaans), radio Ghanatta (Ghanees), radio RSA (Turks/Marokkaans/Koerdisch) die uitzenden via het toegangskanaal. Daarnaast doen ook de commerciële Hindoestaanse radiostations Vahon, Sangam en Haagstad mee. Alle omroepen verzorgen de uitzendingen in de eigen taal.

Versterking toegangsradio

Het project leidt indirect ook tot een versterking van de toegangsradio. De toegangsradio is te beluisteren op het Tweede Kanaal (95.9 FM) en - per 1 maart ook - op het Derde Kanaal (106,8 FM) van Stadsomroep Den Haag. Het zijn vooral allochtonen die gebruik maken van dit kanaal omdat het vrij laagdrempelig is. Met de ter beschikking gestelde gelden kunnen de omroepen hun positie versterken. In de radionota van de gemeente Den Haag worden meer maatregelen genoemd ter versterking van de toegangsradio.

Deel: ' Radiovoorlichting Allochtonen Haagse Schilderswijk '
Lees ook