Ingezonden persbericht


Persbericht van de Raëliaanse Beweging 29 January 2003

RAEL DOET EEN OPROEP VOOR VREDE

Zijne Heiligheid RAEL, spiritueel leider van de Raëliaanse Beweging, vraagt aan alle pacifisten in de wereld om zo energiek mogelijk hun oppositie te demonstreren tegen een militaire aanval op Irak.

Hieronder staat een verklaring van Zijne Heiligheid RAEL:

"Het voorbeeld dat de wereld meer dan ooit nodig heeft is niet de oorlogszuchtige George Bush maar liever een Mahatma GANDHI. Enkel geweldloosheid kan de wereld redden en kan een harmonieuze en rijke toekomst brengen voor de toekomstige generaties. Amerikanen, die zich Christenen noemen, zijn de meest prachtige waarden vergeten die onderwezen werd door Jezus: vergiffenis en medeleven. Jezus heeft een einde gemaakt aan de waarden van het Oude Testament wat het bloederige "oog om oog" predikte en verving het met een prijzenswaardige manier "wanneer je op rechter wang geslagen wordt, bied dan de linker aan". George Bush, die zichzelf Christen noemt, is teruggekeerd naar de bloederige waarden van het Oude Testament. De diepgaande droefheid die de aanvallen van 11 september teweegbracht zal niet verdwijnen door het doden van DUIZENDEN onschuldige Afghaanse burgers, en ook zal het niet verdwijnen door het doden van honderd duizenden onschuldige Irakese mensen. Slecht een woord kan al deze aanvallen beschrijven: wraak. In hoeveel andere landen na Irak zullen de Amerikaanse autoriteiten onschuldige mensen afslachten door hen als "aanverwante schade" te bestempelen. De geest van wraak kweekt rancune, sterft niet, en leidt naar innerlijk geweld. Om terug te gaan naar de leringen van Jezus is de enige oplossing voor de Amerikaanse mensen. Te rouwen om onze doden en vergeven, volgens de Christelijke boodschap en liefde te geven aan diegenen die lijden om hen ervan te weerhouden om terrorist te worden. "Oorlog" tegen terrorisme kan nooit gewonnen worden door geweld, maar enkel door liefde.

Geen ander deel in de wereld is meer 'gemilitariseerd' dan Israël, en de terroristische aanslagen zijn DAAR veel talrijker dan waar ook. De enige remedies zijn 'liefde' en 'medeleven'. George Bush kan een weer een Christen worden door de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Saudi-Arabië (een heilige Islamitische plaats), en door de economische sancties tegen Irak op te heffen (welke miljoenen kinderen doodt), en door gelijktijdig de rechten van het Palestijnse volk én het Israëlische volk te ondersteunen.

In plaats van zich gereed te maken voor een invasie in Irak, zouden de Amerikaanse legermacht zich kunnen opstellen in Palestina om de Palestijnse bevolking te beschermen. Op deze manier zou geen terrorist er over denken om de Verenigde Staten aan te vallen. Enkel liefde kan de wereld redden. Ik heb persoonlijk aan Yassar Arafat geschreven om hem te adviseren om de Palestijnse Gandhi te worden met de aanbeveling dat hij met 100.000 Palestijnen op straat gaat en met hen vast, desnoods tot de dood toe, zodat zij hun onafhankelijke Palestijnse staat krijgen.

De terroristische aanvallen zal hem nooit de overwinning geven omdat hij tegenover een land staat dat geleid wordt door legendarische "oog om oog". Terwijl met zijn opoffering door een 'Gandhi-stijl' vasten zou de publieke opinie in de wereld 100% aan zijn zijde staan. Enkel liefde en geweldloosheid kan de wereld redden. Omdat het feit dat de Verenigde Staten de enige supermogendheid is en alleen voor deze reden, heeft het de verantwoordelijkheid om niet deze supermacht te gebruiken om anderen te overheersen. Omdat de Verenigde Staten het meest machtige land in de wereld is, zou het een model moeten zijn van geweldloosheid en medeleven. Ik roep alle Amerikanen en burgers van de wereld op om de straat in te gaan om hun ondersteuning te betuigen voor vrede en geweldloosheid, voordat het te laat is!"

Voor alle interviews gelieve contact opnemen met zijn persagente:

pr@rael.org

www.rael.org/press

Deel: ' Rael doet een oproep voor vrede '
Lees ook