Ingezonden persbericht


Persbericht van de Raeliaanse Beweging 05-09-2001

RAEL VERZOEKT DAT LANDEN DIE VOORDEEL HEBBEN GEHAD VAN DE SLAVERNIJ SCHADEVERGOEDING BETALEN AAN DE

NAKOMELINGEN VAN DE SLACHTOFFERS

Met volledige steun aan de verzoeken van de sprekers bij de racisme conferentie in Durban Zuid Afrika heeft RAEL, de leider van de Raeliaanse Beweging met een groot aantal leden in Afrikaanse landen, aangedrongen tot onvoorwaardelijke betalingen van grote financieele compensaties aan de nakomelingen van slachtoffers door de landen die voordelen hebben gehad van de slavernij.

Hij zei: "Misdaden tegen de mensheid zijn altijd erg moeilijk om aanspraak op te maken. In dit geval, zijn de misdaden van diegenen die honderdduizenden Afrikanen hebben omgebracht en miljoenen anderen hebben verdoemd tot de slavernij zeker een misdaad tegen de mensheid, de Staten zouden schuldig moeten worden verklaard aan deze misdaden, en veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de nakomelingen van de slachtoffers.

Het is oneerlijk dat Duitsland volhardt in het betalen van schadevergoedingen aan de Joodse slachtoffers van het Nazisme en dat voor Afrika niet dezelfde rechten gelden. De landen die hun kapitaal hebben opgebouwd met deze verachtelijke daad, bekend als slavernij, hebben een morele verplichting om schadevergoeding te betalen aan de nakomelingen van de slachtoffers.

Van de families die hun heerschappij hebben ogebouwd met katoen, koffie, suiker, enz..., gedurende het slavernij tijdperk, zouden hun bezit geheel in beslag genomen moeten worden en hergedistribueerd aan de Afrikaanse Amerikanen, de nakomelingen van de slaven, in vermeerdering met het totale bedrag, plus de rente, dat de regeringen verdiend hebben dankzij de enorme belasting voordelen van de slavernij.

De Afrikaanse Amerikanen zouden in feite minstens de helft van de VS bezittingen hergedistribueerd aan hen moeten krijgen - mits het echte recht zou bestaan - omdat zij meer dan wie ook hebben bijgedragen aan het opbouwen van dit land, inplaats van het vertegenwoordigen van 70% van de gevangenis populatie (dat is meer dan 6.5 miljoen) omdat zij in armoede leven..."

Voor een interview met RAEL kunt u contact opnemen met zijn persagente: Sylvie Chabot in Canada op 1.514.366.3734
sylrepub@aei.ca
www.rael.org/press

Bart Overvliet 020-6686512

Deel: ' Rael wil schadevergoedingen landen met voordeel slavernij '
Lees ook