RAI VERENIGING

RAI: vervang BPM door MRB

RAI: vervang BPM door MRB

De Nederlandse Belasting op Personenauto's en Motorrijwielen (BPM) past niet in het Europa van de euro en de EMU. Daarom moet deze heffing op de aankoop van nieuwe auto's en motorfietsen worden afgeschaft. Als de Nederlandse fiscus toch een zelfde bedrag wil ontvangen (in 1999 ruim vijf miljard gulden), kan dit door de BPM geleidelijk te vervangen door een verhoging van de tarieven van de Motorrijtuigenbelasting / houderschapsbelasting (MRB). Dit voorstel deed drs. H.C.R. van de Coolwijk, voorzitter van de RAI afdeling Auto's en voorzitter van het tentoonstellingscomité, vandaag op een pers- conferentie t.g.v. de komende AutoRAI 99 (4 t/m 14 februari).

De heer Van de Coolwijk wees er op dat met de komst van de euro de prijzen van auto's in geheel Europa doorzichtiger worden. Daarmee worden ook de prijsverschillen zichtbaar die vooral het gevolg zijn van verschil in fiscale heffingen. Zo is er in Nederland een hoge belastingdruk van BPM èn BTW met als gevolg relatief lage nettoprijzen omdat de fabrikanten met zeer lage marges genoegen nemen. Duitsers en Belgen kunnen hierdoor aangelokt worden in ons land een nieuwe auto te kopen. Z¡j behoeven immers niet de hoge Nederlandse aanschafheffing te betalen maar alleen de BTW in eigen land. Dit kan leiden tot verschuiving van verkopen van het buitenland naar Nederland.
Als reactie hierop kunnen de automerken ertoe overgaan de nettoprijzen in Nederland te verhogen wat weer ongunstig uitwerkt op de verkopen aan de Nederlandse consument. Die is nog duurder uit en zo zullen er uiteindelijk in ons land minder auto's worden verkocht. Er ontstaat dan een situatie die noch voor de Nederlandse consument noch voor de autobranche gunstig is.

Dit alles kan worden voorkomen als de overheid tijdig de fiscale bakens verzet. De RAI is dan ook in overleg getreden met het ministerie van Financiën. Het is de bedoeling dat het onderwerp overgang van BPM naar MRB wordt besproken in de discussie tussen Financiën en de betrokken organisaties die binnenkort over het onderwerp 'auto en fiscaliteit in de 21e eeuw' zal beginnen.

In de toelichting op zijn voorstel zei de heer Van de Coolwijk ook nog dat vervangen van de BPM door een wat hogere MRB goed is voor milieu en veiligheid. Lagere autoprijzen in Nederland geven een impuls aan de autoverkoop. Dit leidt tot een snellere vervanging van oudere auto's door de nieuwste, voorzien van de schoonste technologie. Deze auto's zijn bovendien veiliger en zuiniger.

Amsterdam, 11 januari 1999


-------------------------------------------------------------------


-----

Nadere inlichtingen: E.H. Glasius, telefoon 020 - 504 49 49


11 jan 99 16:20

Deel: ' RAI vervang BPM door MRB '
Lees ook