Gemeente Haarlemmermeer
* Persberichten


+ 17 maart 2000

... Rampenbestrijdingsplan Schiphol klaar voor presentatie en ondertekening

Op maandag 13 maart '00 zetten verschillende partijen, waaronder de gemeente Haarlemmermeer en Luchthaven Schiphol, hun handtekening onder het convenant Rampenbestrijdingsplan Schiphol. Hiermee geven de partijen aan dat zij volgens een breed gedragen plan willen werken bij eventuele calamiteiten. Voorafgaand aan de ondertekening vindt een presentatie plaats van het Rampenbestrijdingsplan. Het Rampenbestrijdingsplan is gemaakt door een werkgroep waarin Gemeente, Luchthaven Schiphol, Marechaussee/Politie, Regionale Brandweer, GG&GD en Nederlandse Spoorwegen vertegenwoordigd zijn. De werkgroep heeft maatregelen opgesteld om voorspelbare calamiteiten op plaats, aard en omvang te bestrijden. Hierbij heeft de werkgroep zich gericht op de bestrijding, hulpverlening en nazorg van de calamiteit.
Als aard van de calamiteit onderscheidt de werkgroep een ramp met een vliegtuig, trein of in de terminal. Naar aanleiding hiervan zijn in het Rampenbestrijdingsplan 18 processen beschreven die in werking worden gesteld bij een calamiteit. Per proces is onder andere aangegeven welke organisaties samenwerken en welke organisatie hoofd / verantwoordelijke is van het proces. Op 13 maart ondertekenen de partijen uit de werkgroep een overeenkomst waarin zij verklaren per 1 juli 2000 te werken volgens het Rampenbestrijdingsplan Schiphol. Naast de ondertekening van deze overeenkomst en de presentatie van het plan door M. Verlinden van de Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken, voeren ook burgemeester J. Van Houwelingen, staatssecretaris De Vries en president directeur van Schiphol G.J. Cerfontaine het woord.
Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Rampenbestrijdingsplan Schiphol klaar voor presentatie '
Lees ook