Gemeente Nijmegen


7 oktober: rampenoefening in de Spoorkuil

Op donderdagavond 7 oktober van 19.00 uur tot ca. 22.00 uur, wordt er in de spoorkuil aan de Dr. Jan Berendsstraat, op het terrein van de NS, een gezamenlijke oefening gehouden door de regiopolitie Gelderland-Zuid, de GGD regio Nijmegen, de Regionale Brandweer Nijmegen en Omstreken en de Nederlandse Spoorwegen.

Een rampenoefening op deze schaal met meerdere betrokken partijen vindt eenmaal per jaar plaats. Wat geoefend wordt is de coördinatie tussen de parate hulpverlenende diensten en, in dit geval, de NS. De NS stelt materieel ter beschikking en de ook de NS calamiteitenorganisatie is bij de oefening betrokken. In verband met de oefening zal het autoverkeer op de Dr. Jan Berendsstraat tussen 18.00 uur en 22.00 uur niet mogelijk zijn. De parkeerhavens aan de spoorzijde van deze straat worden vanaf 's middags 15.00 uur vrijgehouden voor de oefening. De bewoners is verzocht om na 15.00 uur de Dr. Jan Berendsstraat vrij te houden en de auto elders te parkeren. Tot 18.00 uur is doorgaand verkeer normaal mogelijk.
Gedurende de oefening zal een groot aantal voertuigen van de diensten die aan de oefening deelnemen, in de Dr. Jan Berendsstraat staan. Bij de oefening zullen namaak-knalvuurwerk en oefenrook worden ingezet. De deelnemende diensten zullen proberen de hinder voor de buurt waar mogelijk te beperken. De politie en de gemeente Nijmegen dragen tijdens de oefening zorg voor de verkeerscirculatie in de wijk Bottendaal.

Deel: ' Rampenoefening in Spoorkuil Nijmegen '
Lees ook