Gemeente Eemnes


* Vastgesteld rampenplan

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 december 1999 heeft vastgesteld het Rampenplan Eemnes 1999. Dit rampenplan treedt in wwerking op 26 februari 2000. Bij de balie van de basisadministratie ligt het Rampenplan Eemnes 1999 ter inzage.

Deel: ' Rampenplan gemeente Eemnes treedt in werking '
Lees ook