Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Contracten met consortium Euro 2002 ondertekend

Randstad en Vedior verwerven prestigeopdracht
voor toezichthouders euromunten

Amsterdam, 28 september 2001 De uitzendorganisaties Randstad en Vedior Personeelsdiensten hebben vanmorgen het contract ondertekend met het consortium Euro 2002 voor de werving van 1.350 eurotoezichthouders. Deze eurotoezichthouders gaan in de periode van 27 december tot en met 15 februari de transporten van euromunten begeleiden. Het betreft hier de zogenoemde fijndistributie waarmee zo'n 300.000 toonbankinstellingen in Nederland van euromunten voorzien gaan worden.

Euro 2002 is een tijdelijk consortium, bestaande uit de drie beveiligingsbedrijven VNV, NVD Group4Falck en Securicor/Randon, dat in opdracht van De Nederlandsche Bank het toezicht op de fijndistributie van de euro verzorgt. Directeur Cees den Hertog van Euro 2002: "Als je bedenkt dat dit het grootste geldomwisselingsproject is dat ooit heeft plaatsgevonden in Nederland, dan weet je ook dat er hoge eisen aan de uitvoerende organisaties worden gesteld. In Randstad en Vedior hebben we twee partners gevonden die een dergelijk grootschalig, landelijk gespreid project aankunnen én de expertise bezitten om het project op een goede wijze te managen. Samen gaan we ervoor zorgen dat de omwisseling van euromunten snel, veilig en accuraat wordt uitgevoerd."

De werving van eurotoezichthouders heeft voorafgaand aan de officiële ondertekening reeds de nodige aandacht gekregen en dit heeft ertoe geleid dat er zich inmiddels al honderden belangstellenden hebben gemeld bij Randstad en Vedior voor de functie van eurotoezichthouder. Zij worden na een uitgebreide selectie en screening klaargestoomd voor de erebaan middels een intensieve vijfdaagse opleiding. Randstad en Vedior hebben de opdracht voor de werving van 1.350 eurotoezichthouders op 50/50 basis verkregen.

EINDE BERICHT

Informatie voor de redactie

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:
- Euro 2002 Consortium, Cees den Hertog (directeur/woordvoerder), tel. 06 51 60 18 23
- Randstad, David Gribnau (woordvoerder), tel. 06 20 41 53 29
- Vedior Personeelsdiensten, Dora Horjus (woordvoerder), tel. 06 20 41 49 37
Informatie voor de redactie

Bijlage
'Randstad en Vedior verwerven prestigeopdracht voor distributie euromunten'

Euro 2002 Consortium
Euro 2002 is een tijdelijk consortium, bestaande uit de drie beveiligingsbedrijven VNV, NVD Group4Falck en Securicor/Randon, dat in opdracht van De Nederlandsche Bank het toezicht op de fijndistributie van euromunten verzorgt.

Randstad
Randstad Nederland bv maakt onderdeel uit van Randstad Holding nv. Randstad Holding nv is een internationale, zakelijke dienstverlener met werkmaatschappijen in Europa en Noord-Amerika. Essentieel bij alle diensten is de arbeidsmarktdeskundigheid die het mogelijk maakt arbeid zodanig aan organisaties beschikbaar te stellen dat deze daardoor slagvaardiger en doelmatiger kunnen opereren. De Randstad Groep is een van de grootste uitzendondernemingen in de wereld en is met de uitzendactiviteiten marktleider in Nederland, België, Duitsland en het zuidoosten van de Verenigde Staten.

Vedior N.V./Vedior Personeelsdiensten
Vedior Personeelsdiensten maakt deel uit van Vedior N.V. Vedior N.V. is een beursgenoteerde onderneming met wereldwijd meer dan 2.200 vestigingen en ruim 18.000 medewerkers. Na de acquisitie van Select opereert Vedior in 28 landen, in nagenoeg geheel Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Vedior N.V. heeft een pro forma gecombineerde omzet van ruim 14,5 miljard gulden (2000). De organisatie behoort tot de mondiale top 3 dienstverleners op het gebied van uitzenden, detacheren, jobsearch en werving & selectie. Vedior Personeelsdiensten heeft als werkgebied Nederland en een landelijke spreiding met 150 vestigingen.

Meer informatie over het Euro 2002-project: zie www.vedior.nl

Bijlage: foto vrij voor publicatie

Zoekwoorden:

Deel: ' Randstad en Vedior borg voor toezichthouders euromunten '
Lees ook