Ministerie EZ persbericht


BALANCEREN MET KENNISDatum: 10-06-1999

Nederland ontwikkelt zich in een hoog tempo tot een kennisintensieve economie. Kennis wordt steeds meer een cruciale productiefactor. Het is daarom vreemd dat financiële verslaglegging nog steeds wordt gedomineerd door informatie over gebouwen en machines. De waarde van kennis, het speur- en ontwikkelingswerk, scholing, intellectueel eigendom etc. is nauwelijks terug te vinden in de verslaglegging. Dat is ook de reden dat met name kennisintensieve bedrijven maar met moeite externe financiering kunnen vinden.
Daarom heeft het Ministerie van Economische Zaken vier accountantskantoren gevraagd een methode te ontwikkelen om immateriële productiemiddelen, het zogenoemde kenniskapitaal, in de financiële verslaglegging beter tot zijn recht te laten komen. Dit heeft geresulteerd in het rapport Immateriële Productiemiddelen Balanceren met Kennis. Dit rapport is op 10 juni 1999 in Amsterdam gepresenteerd tijdens een internationaal symposium Measuring and reporting intellectual capital experience, issues and prospects, dat is georganiseerd door de Ministeries van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in samenwerking met de OESO. Minister Jorritsma van Economische Zaken benadrukte in haar toespraak tijdens dit symposium dat de politiek meer aandacht moet hebben voor immateriële productiemiddelen vanwege het belang ervan voor de economische prestaties en sociale vooruitgang. Our policy decisions are based largely on statistics. If we could measure the return on public investments in knowledge in education and in research and development we could make better decisions on building and steering a knowledge-based society aldus de minister.
Het rapport Immateriële Productiemiddelen Balanceren met Kennis is verkrijgbaar bij het Ministerie van Economische Zaken, Afdeling Informatie en Nieuwsvoorziening, telefoon 070-379 8820.Ministerie van Economische Zaken
Aan deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

Deel: ' Rapport Balanceren met kennis '
Lees ook