Gezondheidsraad

PERSBERICHT

_________________________________________________________________

Openbaar concept-rapport over beroepsmatige blootstelling aan 1,2,3-benzotriazol

De Commissie WGD van de Gezondheidsraad heeft een concept-rapport openbaar gemaakt over de gezondheidsrisico's van beroepsmatige blootstelling aan 1,2,3-benzotriazol.

Het rapport is voor commentaar aangeboden aan de Subcommissie MAC-waarden van de Sociaal-Economische Raad en aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren op het concept-rapport. De commentaartermijn loopt tot 20 augustus 1999.

Het definitieve rapport zal worden aangeboden aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die het zal betrekken bij het vaststellen van wettelijke grenswaarden.

Nadere inlichtingen over de inhoud ervan geeft mevrouw dr CA Bouwman, telefoon 070 340 67 79, of mevrouw dr ASAM van der Burght, telefoon 070 340 70 17.

Datum: 25 mei

_________________________________________________________________

Zoekwoorden:

Deel: ' Rapport Beroepsmatige blootstelling aan 1,2,3-benzotriazol '
Lees ook