Universiteit van Utrecht

Nieuws
Persberichten


8 november 1999

FNV-voorzitter Lodewijk de Waal ontvangt rapport over arbeid en dyslexie

Beter begrip geeft dyslectische werknemer meer kansen

Driekwart van de mensen met dyslexie ondervindt als gevolg van deze handicap problemen op het werk. Behalve moeite met lezen en schrijven komen ook faalangst en concentratiemoeilijkheden voor. Werkgevers zijn vaak niet op de hoogte van de dyslexie: ruim veertig procent van de dyslectische werknemers zwijgt liever over deze beperking. Werkgevers die wel zijn ingelicht kunnen veel doen aan een beter werkklimaat. Meer kennis van dyslexie en bijvoorbeeld het aanstellen van een jobcoach kan leiden tot betere kansen voor de talenten en kwaliteiten van de dyslectische werknemer. Deze punten komen naar voren in het onderzoeksrapport `De arbeidssituatie van dyslectische volwassenen' van de Wetenschapswinkel Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Op 9 november 1999 wordt dit rapport aangeboden aan de voorzitter van de FNV, de heer Lodewijk de Waal.

Ineke van Dijk deed onderzoek naar dyslexie onder ruim 350 werknemers in opdracht van de vereniging Woortblind, De vereniging behartigt de belangen van mensen met dyslexie en wil met dit onderzoek de arbeidsomstandigheden van volwassenen met dyslexie verbeteren.

Werkomgeving
De meerderheid van de ondervraagde deelnemers is tevreden met de werkplek. Toch kampt driekwart van hen met problemen op het werk. Niet alleen met de schriftelijke communicatie, zoals lezen, spellen en het vinden van de juiste woorden, maar ook met faalangst en concentratieproblemen. Ruim tachtig procent lost dit onder andere op door hulp te vragen. Uit ervaring blijkt dat een jobcoach op de werkplek een goed hulp kan zijn voor dyslectische werknemers.

`Vermijden' (40 procent) en `uitstellen' (32 procent) zijn andere reacties. Vierendertig procent zegt hun dyslexie te camoufleren, onder andere door het maken van grappen. Twintig procent heeft in de mondelinge communicatie vooral moeite met de concentratie en het vinden van het juiste woord. Ook `goed overkomen' en het kunnen volgen van een gesprek wordt als probleem ervaren.

Onderwijs en training
De deelnemers waarderen training op het werk. Wel kunnen bepaalde onderdelen beter op de dyslectische werknemer worden afgestemd: meer visueel aanbieden bijvoorbeeld, geen meerkeuzevragen en verlenging van de examentijd. De ervaringen met het onderwijs in het verleden stellen teleur. Vooral de periode op de basisschool is voor veel volwassenen een akelige periode geweest. Omdat de meeste respondenten ouder zijn dan dertig jaar, mag worden aangenomen dat de situatie in het basisonderwijs inmiddels is verbeterd. Toch zou meer hulp en remedial teaching, vroege diagnostiek en meer kennis van de sociaal-emotionele kant van dyslexie in het basisonderwijs gewenst zijn.

Presentatie onderzoeksrapport en brochure
Op basis van het onderzoeksrapport is een publieksbrochure samengesteld. Zowel de brochure als het rapport worden aangeboden aan de voorzitter van de FNV, Lodewijk de Waal. De presentatie gaat vergezeld van een vertoning van een videoband over arbeid en dyslexie en een korte forumdiscussie. Datum en plaats: dinsdag 9 november 1999 om 16.00 uur in het internationaal en cultureel centrum Parnassos, Kruisstraat 201, Utrecht. Journalisten zijn van harte uitgenodigd deze presentatie bij te wonen.

Onderzoeksrapport `De arbeidssituatie van dyslectische volwassenen. Een onderzoek naar de problemen en zelfhandhavingsstrategieën en opleiding'
Wetenschapswinkel Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, (030)
2534633

Publieksbrochure `Werken met dyslexie, hoe werkt dat' Vereniging Woortblind, (030) 2281556, fax (0343) 517177

Voor informatie en aanmeldingen: Maria Splinter, Wetenschapswinkel Sociale Wetenschappen Utrecht (030) 2534633

Laatst gewijzigd:
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Rapport Beter begrip geeft dyslectische werknemer meer kansen '
Lees ook