Rapport brand Markenhoven: sprinkler noodzakelijk in parkeergarage


ZALTBOMMEL, 20130923 -- ZALTBOMMEL – 23 september 2013 – De brandveiligheid van parkeergarages was opnieuw nieuws, nu na het verschijnen van het rapport ‘onderzoek naar het brandweeroptreden bij de brand in parkeergarage Markenhoven’. In het rapport beveelt de brandweer Amsterdam-Amstelland sprinklersystemen aan, omdat er sneller en met minder risico brandweerinzet mogelijk is.

Voldoen aan de brandveiligheid is een verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar/gebruiker. Het op minimale wijze voldoen aan de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit lijkt in Nederland de norm, terwijl die eisen bedoeld zijn als een minimale ondergrens. De Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid vindt dat de verantwoordelijkheid van gebouweigenaren en beheerders verder reikt en adviseert om verschillende scenario's uit te werken en vast te stellen welk restrisico acceptabel is.

Dat sluit naadloos aan bij de aanbevelingen in het rapport van de brandweer Amsterdam-Amstelland.  De brandweer had de brand in parkeergarage Markenhoven sneller kunnen bestrijden als er een automatisch blussysteem was geweest, bericht brandweercommandant Elie van Strien in het Parool van 17 september. 'Het kostte een uur om bij de brandhaard, een brandende auto, te komen.' Verder gaf hij aan dat een sprinkler wettelijk verplicht zou moeten zijn in elke parkeergarage.


Think Sprinkler
De Verenigde Sprinkler Installateurs, onderdeel van NOVB is van mening dat de brandveiligheid van parkeergarages sterk kan verbeteren. Er dienen betere keuzes te worden gemaakt, niet de ondergrens van het bouwbesluit. Het gaat dan over de vraag welk gevolgen van een brand wel en welke niet acceptabel zijn. Zeker in parkeergarages waarboven mensen wonen en in ondergrondse parkeergarages zijn sprinklers een uitkomst en een bewuste keuze voor een brandscenario waar de overlast voor omwonende en de brandweer minimaal is.

Meer informatie over brandveiligheid van parkeergarages is te lezen in de Position Paper ‘Brandveiligheid van parkeergarages’. De paper is bedoeld voor iedereen die te maken heeft bij het maken van de juiste over brandveiligheid en is beschikbaar via: https://sprinkler.nl/brandbeveiligingsconcepten/parkeergarages
Met sprinklers 24 uur per dag je eigen brandweer in je parkeergarage:

• Sprinklers maken veilig vluchten mogelijk
• Sprinklers onderdrukken of blussen de brand
• Sprinklers zijn duurzaam en beschermen gebouwen, goederen, personen en de omgeving
• Sprinklers besparen geld
• Sprinklers starten direct met blussen zodat de brand zich tot één ruimte beperkt
• Alleen de sprinklers nabij een brand sproeien; ze reageren op warmte niet op rook
• Sprinklers alarmeren de brandweer en garanderen een veilige brandweerinzet
• Sprinklers zijn zeer betrouwbaar.

Voor vragen gaat u naar www.sprinkler.nl of u stuurt een e-mail naar john.van.lierop@novb.nl.
Gevraagd en ongevraagd adviseert de vereniging Nederland over brandveiligheid.


Deel: ' Rapport brand Markenhoven sprinkler noodzakelijk in parkeergarage '
Lees ook