Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=418878Aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Sociale en Institutionele Ontwikkeling DSI/MY Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 31 juli 2001 Auteur ada holleman
Kenmerk DSI/MY-352/01 Telefoon 070-3485304
Blad /1 Fax 070-3484883
Bijlage(n) E-mail ada.holleman@minbuza.nl
Betreft Rapport commissie De Boer inzake FPPN
C.c.
Zeer geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van het verzoek van uw Commissie van 11 juli 2001, kenmerk BuZa2001-74, om toezending van het rapport De Boer inzake FPPN voorafgaand aan het komend algemeen overleg Beleidskader MFP-breed, bericht ik u het volgende.

De regering is noch als opdrachtgever, noch als opsteller bij het genoemde rapport betrokken. Navraag bij FPPN heeft uitgewezen dat het rapport naar verwachting eind augustus verschijnt. Mocht dat nodig zijn, dan zal ik na verschijning van het rapport graag behulpzaam zijn bij de toezending ervan aan uw commissie voorafgaand aan het AO over het Beleidskader MFP-breed.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Kenmerk DSI/MY-352/01
Blad /1

===

Deel: ' Rapport commissie De Boer inzake FPPN '
Lees ook