Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MinBZK.nl

Commissie feitenonderzoek beveiliging Pim Fortuyn verwacht eindrapport half december


1 augustus 2002


De ministers Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Donner (Justitie) hebben vandaag het tweede voortgangsbericht van de commissie-Van den Haak over de (planning van de) werkzaamheden van de commissie naar de Tweede Kamer gestuurd.

De onafhankelijke commissie-Van den Haak is door de regering ingesteld om de feiten te onderzoeken over de veiligheid van de heer W.S.P. Fortuijn voorafgaand aan de aanslag op 6 mei. De commissie gaat na wat de activiteiten zijn geweest van overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn op het gebied van de veiligheid. Ook bekijkt de commissie of en hoe er verzoeken om beveiliging zijn gedaan en hoe daarop is gereageerd. De commissie onderzoekt verder hoe overheidsinstanties zijn omgegaan met dreigings- en
veiligheidsanalyses.

Het eerste voortgangsbericht van de commissie werd op 28 juni naar de Tweede Kamer gestuurd.
De volledige tekst van de aanbiedingsbrief van de beide ministers en van het tweede voortgangsbericht van de commissie-Van den Haak kunt u rechts in uw scherm downloaden in PDF-formaat.

***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Rapport commissie onderzoek beveiliging Pim Fortuyn half december '
Lees ook