CDA

: Tweede Kamer : Rapport Raad van Europa over corruptiebestrijding parlementariers (300300)

Archief Schriftelijke Vragen Archief Schriftelijke Vragen

Rapport Raad van Europa over corruptiebestrijding parlementariers (300300)

Den Haag, 30 maart 2000

Het CDA-kamerlid Gerd Leers heeft als lid van de Raad van Europa, samen met zijn Estonische collega Tallo van de Socialistische groep, een rapport opgesteld over corruptie onder parlementariërs. Het rapport, dat als titel The role of Parliaments in fighting corruption draagt, vormt de weerslag van een conferentie over dit thema die door de Wereldbank in maart 1999 werd georganiseerd. Leers was ook voorzitter van deze conferentie.

Leers: Het rapport behandelt een hoogst actueel thema zoals de recente schandalen rondom partijfinanciering in Duitsland en de declaratiecultuur in Rotterdam duidelijk maken. De tijd dat we alleen naar Midden- en Oost-Europa keken is wel voorbij.

Het rapport, dat woensdag 5 april a.s. door de Raad van Europa zal worden behandeld en vastgesteld, mondt uit in een aantal concrete aanbevelingen aan Parlementen en Parlementariers. De belangrijkste aanbeveling van het rapport betreft het voorstel om alle publieke uitgaven en inkomsten (zoals het werven van fondsen ten behoeve van verkiezingscampagnes) in alle openbaarheid door een onafhankelijk orgaan te laten toetsen. Daarnaast stellen Leers en Tallo voor om in alle lidstaten van de Raad van Europa zogenaamde high level committees op te zetten die de corruptiegevoeligheid van het land in kaart moet brengen en daar maatregelen tegen moet nemen.

Corruptie kan niet getolereerd worden, zo stelt Leers, want het zet de bijl aan de wortels van de samenleving. Bestuurders en ambtenaren moeten beseffen dat zij, iedere dag weer opnieuw en op alle niveaus en in al hun dagelijkse handelingen, de integriteit van de overheid waar zullen moeten maken. Dat is een lastige opgave, zeker in een tijd waar de grenzen tussen overheid en bedrijfsleven vervagen. Onder het motto verbeter de wereld, begin bij jezelf roept ons rapport parlementariërs op niet slechts de wet te gehoorzamen, maar ook een voorbeeldfunctie richting samenleving te vervullen.

Woordvoerder: Gerd Leers, telefoon 070-3182564 of 06-28649681 Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter, telefoon 070-3182514.

Deel: ' Rapport corruptiebestrijding europarlementariers '
Lees ook