Ministerie van Justitie

Criminaliteit en rechtshandhaving 1999

Ontwikkelingen en samenhangen

M.M. Schreuders, F.W.M. Huls, W.M. Garnier, K.E. Swierstra (eindredactie)

Onderzoek en beleid, nr. 180

Bestelwijze

Inhoud

1 Inleiding

2 Beschrijving Nederlands strafrechtsysteem

2.1 Actoren in de strafrechtspleging

2.2 De fasen in het strafproces

2.3 Sancties in het strafrecht

3 Criminaliteit en opsporing

3.2 Ontwikkeling van enkele misdrijfcategorieën 1960-1998

3.3 Ontwikkeling van enkele misdrijfcategorieën 1994-1998

3.4 Criminaliteit volgens de politiestatistiek en de slachtofferenquêtes

3.5 Criminaliteit in de regio en in de steden

3.6 Jeugdcriminaliteit

3.7 Daders van veelvoorkomende criminaliteit

3.8 Verdachten van een geweldsdelict nader beschouwd

3.9 Resumé

4 Vervolging en berechting

4.1 Ingeschreven zaken bij het Openbaar Ministerie

4.2 Afdoeningen door het Openbaar Ministerie

4.3 Afdoeningen door de rechter

4.4 Het filter van de strafrechtelijke afdoening

4.5 Jeugdstrafrecht

4.6 Geweldsmisdrijven nader beschouwd

4.7 Grote steden

4.8 Rechtsmiddelen

4.9 Procesrechtelijke bepalingen

4.10 Internationale uitlevering

4.11 Resumé

5 Tenuitvoerlegging van sancties

5.1 Strafrechtelijk meerderjarigen

5.2 Strafrechtelijk minderjarigen

5.3 Overige straffen en maatregelen

5.4 Resumé

6 Slachtoffers van criminaliteit

6.1 Slachtofferschap van burgers en bedrijven

6.2 Preventiemaatregelen in verband met criminaliteit

6.3 Onveiligheidsgevoelens

6.4 Slachtofferhulp

6.5 Resumé

7 Kosten van criminaliteit

7.1 De kosten van strafrechtshandhaving

7.2 Overige maatschappelijke kosten

7.3 Resumé

8 Nederland in internationaal perspectief

8.1 Voorbehoud bij het maken van internationale vergelijkingen

8.2 Ontwikkelingen

8.3 Resumé

9 Slotbeschouwing

Literatuur

Bijlage 1: Samenstelling van de begeleidingscommissie

Bijlage 2: Informatiebronnen

Bijlage 3: Begrippenlijst

Bijlage 4: Tabellen

Bijlage 5: Standaardclassificatie misdrijven CBS

Bijlage 6: Afkortingen

WODC- informatiedesk

tel. (070)-3706553, fax. (070)-3707948

email: infodesk@wodc.minjust.nl

redacteur WODC-site: Hans van Netburg

email: cnetburg@best-dep.minjus.nl

Laatst gewijzigd: 18-10-1999

Deel: ' Rapport Criminaliteit en rechtshandhaving 1999 '
Lees ook