Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport 'De gemeente als twaalfde man'

21 maart 2003

In juli 2002 ontving het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief van Europese Commissie over de financiële ondersteuning van betaald voetbalorganisaties (bvos) en hun stadions door gemeenten. In deze brief stelt de Commissie dat dergelijke steunmaatregelen in principe zijn onderworpen aan de algemeen geldende staatssteunregels. Het ministerie van BZK heeft daarop het initiatief genomen om meer duidelijkheid te creëren over het aspect steunverlening aan betaald voetbalclubs. Ten behoeve van een informatiebijeenkomst voor gemeenten heeft zij KPMG Bureau voor Economische Argumentatie (KPMG BEA) gevraagd onderzoek te doen naar de aard en omvang van de financiële relaties tussen enerzijds gemeenten en anderzijds bvos en hun stadions.

Behalve een verslag van de uitgevoerde inventarisatie bevat het rapport ook een economische visie op de financiële steun die aan betaald voetbalorganisaties gegeven is.

U kunt het onderzoeksrapport en de begeleidende brieven aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van de 33 gemeenten rechts in uw scherm downloaden
***
Download het originele bericht in PDF-formaat. Zie het origineel http://www.minbzk.nl/asp/get....2&ItmIdt=00015410 . © Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 22 maart 2003

Deel: ' Rapport 'De gemeente als twaalfde man' '
Lees ook