expostbus51


STICHTING HAN

Pol. aanpak antibiotica mist wetens. fundament

Uitnodiging

ONDERZOEK HAN TOONT AAN:

POLITIEKE AANPAK ANTIBIOTICA IN VEEVOER

MIST WETENSCHAPPELIJK FUNDAMENT

Amsterdam, 17 maart 1998 - De onafhankelijke academische Stichting Heidelberg Appeal Nederland (HAN) nodigt u uit voor een persconferentie ter gelegenheid van de presentatie van het rapport

Politiek, consumentenorganisaties en media hebben de afgelopen tijd zeer veel aandacht besteed aan de mogelijke risico's van het gebruik van antibiotica in veevoer. Het Europese verbod op vier antimicrobiële groeibevorderaars heeft een wereldwijde discussie aangewakkerd. Maar is dit verbod voldoende gebaseerd op feiten of te sterk gestuurd door (politieke) emoties? Is de voedselveiligheid in het geding? Zullen resistente bacteriën zich verspreiden zodat antibiotica ons bij ziekte niet meer kunnen helpen?

Als onafhankelijke Nederlandse academische organisatie wil de stichting HAN met dit rapport een objectiverende bijdrage leveren aan de discussie. Onze Stichting hanteert strikte principes bij haar onderzoek: de opdrachtgever - in dit geval Fefana, de Europese vereniging van fabrikanten van voedertoevoegingen - heeft geen enkele invloed op de resultaten, de HAN rapportage wordt door onafhankelijke externe deskundigen beoordeeld (de namen van dit college worden pas achteraf bekendgemaakt) en het onderzoek wordt altijd gepubliceerd, ongeacht de uitkomsten.

Perscentrum Nieuwspoort
Frits van der Poelzaal
Maandag 22 maart 1999
Aanvang: 14:00 uur

Wilt u bijgaande antwoordfax invullen en aan ons terugzenden? Wij hopen dat u tijd zult kunnen vrijmaken voor deze persconferentie.

Met vriendelijke groet,
namens HAN,

Prof. Dr. A. Cornelissen,
Voorzitter.

Bijlage: Antwoordfax

ANTWOORDFAX

PERSCONFERENTIE

'ONDERZOEK HAN TOONT AAN: POLITIEKE AANPAK ANTIBIOTICA IN VEEVOER MIST

WETENSCHAPPELIJK FUNDAMENT'

Medium:............................................................... .....

Naam:................................................................. .....

Adres:................................................................ ......

Faxnummer:............................................................ .....

Telefoonnummer:....................................................... ......

Zal wel / niet . aanwezig zijn op de persconferentie op maandag 22 maart 1999 a.s om 14.00 uur in de Frits van de Poelzaal in Perscentrum Nieuwspoort.

. doorhalen wat niet van toepassing is

DIT FORMULIER RETOURFAXEN AAN: 020 - 6 855 422

BELLEN KAN OOK: 020 - 6 855


17 mrt 99 16:51

Deel: ' Rapport 'Emergency of a debate AGP's and Human Health' '
Lees ook