expostbus51


Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

Uitnodiging

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de redacties Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3 70 79 11
Fax (070) 3 70 79 00
Telex 34554 mvj nl

Onderdeel Ministerie van Justitie Bij beantwoording

Contactpersoon W.Alkema de datum en ons

Doorkiesnummer(s) (070) 3 70 7225 kenmerk vermelden.

Datum 27 januari 1999

Onderwerp Uitnodiging

Het rapport .Georganiseerde criminaliteit in Nederland. van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie wordt op maandag 1 februari 1999 aangeboden aan minister A.H. Korthals.

Naar aanleiding van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden heeft het kabinet de Tweede Kamer toegezegd -om in navolging van de studie van de onderzoeksgroep Fijnaut- tweejaarlijks te rapporteren over de aard van de georganiseerde criminaliteit in Nederland en ontwikkelingen te signaleren. Het rapport van het WODC is de eerste rapportage.

Een vertegenwoordiger van uw redactie is van harte welkom om de presentatie van het WODC-rapport bij te wonen. Dit gebeurt in de Van Schaikzaal op het ministerie van Justitie van 13.30 uur tot 14.30 uur.

Met vriendelijke groet,

mr.drs. A.M.E. Stordiau-van Egmond
directeur Voorlichting

27 jan 99 12:26

Deel: ' Rapport 'Georganiseerde criminaliteit in Nederland' '
Lees ook