Nationaal Instituut voor de Statistiek België

Ministerie van economische zaken

De impact van de dioxinecrisis op de Belgische productie

Nu de gedetailleerde productie-indexen voor juli 1999 beschikbaar zijn, kan het NIS een grondiger analyse maken van de impact van de dioxinecrisis op de Belgische productie. Op het niveau van de subsectoren van de voedingsnijverheid komen daarbij een aantal merkwaardige fenomenen aan het licht. Ook wordt een eerste inschatting van de ernst van de crisis mogelijk.

Niet enkel verliezers !

In de productie per werkdag van de voedingsnijverheid tekenen zich drie duidelijk onderscheiden dioxine-effecten af. Dat blijkt uit de percentages in de tabel met productiegegevens hieronder, en het wordt nog beter zichtbaar in de grafieken.

Indexen per werkdag (1995=100) Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken
Jaar 1998 104,8 103,5 109,0 109,1 116,3 113,6 108,6 109,8 112,2 119,2 117,4 113,6
Jaar 1999 102,4 97,0 105,3 103,0 106,7 98,2 98,7 1999/1998 (%) -2,3% -6,3% -3,4% -5,6% -8,3% -13,6% -9,1%

Productie en verwerking van vlees en vleesproducten Jaar 1998 128,7 121,9 127,3 132,6 135,3 130,2 122,4 119,5 120,3 119,9 127,7 128,7
Jaar 1999 120,2 115,0 126,1 123,3 128,2 77,4 91,1 1999/1998 (%) -6,6% -5,7% -0,9% -7,0% -5,2% -40,6% -25,6%

Productie en conservering van vlees
Jaar 1998 139,5 127,2 134,5 144,6 149,6 139,3 124,1 123,2 130,0 117,9 105,4 127,4
Jaar 1999 133,8 129,0 135,7 128,1 136,8 81,1 101,8 1999/1998 (%) -4,1% +1,4% +0,9% -11,4% -8,6% -41,8% -18,0%

Productie en conservering van vlees van gevogelte Jaar 1998 142,2 128,8 140,1 151,8 162,6 159,1 154,9 137,3 138,9 150,0 162,8 171,4
Jaar 1999 148,3 146,1 156,8 154,1 160,7 74,6 100,4 1999/1998 (%) +4,3% +13,4% +11,9% +1,5% -1,2% -53,1% -35,2%

Productie van vleeswaren en -conserven
Jaar 1998 121,6 119,6 122,3 124,3 124,4 121,6 117,1 116,0 112,4 114,9 133,7 122,1
Jaar 1999 110,5 104,6 117,3 116,2 119,5 77,5 86,3 1999/1998 (%) -9,1% -12,5% -4,1% -6,5% -3,9% -36,3% -26,3%

Slachterijen van grootvee
Jaar 1998 109,7 100,9 108,5 106,8 103,5 100,4 90,1 94,2 101,4 104,2 101,6 97,9
Jaar 1999 102,0 92,7 102,4 98,0 95,6 70,9 81,1
1999/1998 (%) -7,0% -8,1% -5,6% -8,2% -7,6% -29,4% -10,0%

Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van visproducten Jaar 1998 107,3 106,6 112,1 133,7 127,0 119,8 119,6 123,5 112,3 120,2 133,8 178,6
Jaar 1999 106,1 116,8 130,9 126,5 130,3 149,5 147,0 1999/1998 (%) -1,1% +9,6% +16,8% -5,4% +2,6% +24,8% +22,9%

Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Jaar 1998 109,7 101,8 109,8 107,1 107,6 104,5 85,7 89,6 99,3 101,3 99,9 91,4
Jaar 1999 106,0 98,1 106,5 104,2 103,4 91,6 81,7 1999/1998 (%) -3,4% -3,6% -3,0% -2,7% -3,9% -12,3% -4,7%

Vervaardiging van veevoeder
Jaar 1998 120,5 111,8 119,3 121,4 114,3 111,8 111,4 109,8 110,3 117,3 123,6 122,7
Jaar 1999 121,4 112,4 121,4 125,7 119,9 113,0 119,1 1999/1998 (%) +0,7% +0,5% +1,8% +3,5% +4,9% +1,1% +6,9% Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk Jaar 1998 115,4 107,3 118,2 117,8 127,9 124,3 115,3 124,3 119,5 125,2 132,7 140,9
Jaar 1999 121,4 113,7 123,3 127,1 146,9 123,1 117,0 1999/1998 (%) +5,2% +6,0% +4,3% +7,9% +14,9% -1,0% +1,5%

Vervaardiging van chocolade en suikerwerk
Jaar 1998 98,1 116,1 103,1 87,8 88,4 91,0 83,8 113,4 132,6 150,9 159,6 134,7
Jaar 1999 108,3 124,3 111,2 81,5 87,1 82,0 73,7 1999/1998 (%) +10,4% +7,1% +7,9% -7,2% -1,5% -9,9% -12,1%

Vervaardiging van deegwaren
Jaar 1998 136,3 120,6 140,3 138,3 132,3 135,9 130,0 125,5 142,1 137,8 136,4 126,0
Jaar 1999 138,3 134,1 140,9 139,1 138,9 107,6 111,8 1999/1998 (%) +1,5% +11,2% +0,4% +0,6% +5,0% -20,8% -14,0%

Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen Jaar 1998 99,6 99,6 100,9 117,7 134,1 117,5 115,1 103,2 106,8 107,4 106,1 111,5
Jaar 1999 103,0 94,8 107,3 127,2 127,3 88,2 118,7 1999/1998 (%) +3,4% -4,8% +6,3% +8,1% -5,1% -24,9% +3,1%

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Jaar 1998 105,4 102,1 84,4 120,8 94,9 90,5 143,6 69,3 131,6 110,0 83,1 112,7
Jaar 1999 111,6 87,4 95,6 88,1 99,9 64,3 48,5
1999/1998 (%) +5,9% -14,4% +13,3% -27,1% +5,3% -29,0% -66,2%

Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g. Jaar 1998 103,0 100,3 111,2 106,8 110,0 103,5 104,9 96,8 116,0 121,1 120,8 106,8
Jaar 1999 92,3 89,8 101,8 98,0 98,6 79,8 77,0
1999/1998 (%) -10,4% -10,5% -8,5% -8,2% -10,4% -22,9% -26,6%

De rechtstreeks getroffen subsectoren van de voedingsindustrie vertonen in juni 1999 een scherpe productiedaling. In juli treedt enig herstel in, maar het normaal te verwachten productieniveau wordt nog lang niet gehaald. Dit patroon vinden we bij de vleesindustrie in haar geheel, en bij elk van de vier onderdelen (slachterijen, productie van vlees, productie van vlees van gevogelte, productie van vleeswaren).

De onrechtstreeks getroffen subsectoren zijn ofwel verbruikers van grondstoffen die in eerste instantie verdacht werden (eieren, melk), of het zijn voedingssectoren die getroffen werden door Europese beperkingen, door allerhande belemmeringen in het buitenland, en door een algemeen imagoverlies. In dat geval bevinden zich de producenten van zuivel, brood en banket, chocolade, deegwaren, sausen en kruiderijen (o.a. mayonaise), voedingspreparaten en dieetvoeding, en overige voeding (o.a. ei in poedervorm, melkdesserten, ontbijtpreparaten). Zij kenden een minder uitgesproken teruggang, en sommige subsectoren halen zelfs al in juli terug hun vroegere niveau.

Tenslotte zijn er enkele subsectoren die profiteren van het dioxineprobleem. Dat is het duidelijkst voor de visverwerking, die vanaf juni 1999 sterk stijgt. Jammer genoeg kan de productie van vleesvervangers, die vermoedelijk ook omhoogging, niet afgezonderd worden uit `overige voeding'. Eigenaardig is ook de toename in juli van de productie van veevoeders, de bron van de hele crisis; wellicht zitten de slachtbeperkingen, die vele dieren in de bedrijven blokkeren, daar voor iets tussen.

Productie en verwerking van vlees
en vleesproducten

Verwerking en conservering van vis
en vervaardiging van visproducten

Zuivelfabrieken en kaasmakerijen

1998

1999

Vervaardiging van veevoeder

Vervaardiging van deegwaren

Vervaardiging van specerijen,
sausen en kruiderijen

Niet zo erg als gevreesd ?

Het is heel moeilijk om de invloed van de dioxinecrisis op de productie nu al accuraat in te schatten omdat de productie-indexen nog voorlopig zijn, en omdat pas binnen enkele maanden duidelijk zal worden hoe de trends zich zonder het dioxine-incident zouden ontwikkeld hebben.

Toch kan geraamd worden, uitgaande van de dioxine-effecten in de diverse subsectoren en van hun relatief belang, dat de voedingsnijverheid door de dioxinecrisis een minderproductie heeft gekend van zo'n 8% in juni 1999, en van ongeveer 4% in juli 1999. Voor de totale industrie, zonder bouw, zou de productiedaling dan uitkomen op respectievelijk 1% en 0,5%.

Relatieve belang van de sectoren (1998)
Totale industrie 100,00%
Totale industrie (zonder bouwnijverheid) 81,15% Industrie 71,25%
Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 10,05% Productie en verwerking van vlees en vleesproducten 1,76% Productie en conservering van vlees 0,39%
Productie en conservering van vlees van gevogelte 0,29% Productie van vleeswaren en -conserven 1,07%
Slachterijen van grootvee 0,01%
Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van visproducten 0,12%
Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 0,54%
Vervaardiging van veevoeder 0,38%
Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk 0,39% Vervaardiging van chocolade en suikerwerk 1,32% Vervaardiging van deegwaren 0,19%
Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen 0,13% Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 0,03%
Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g. 0,37%

Blijft tenslotte de vraag hoe lang de dioxinecrisis zal aanslepen. De productie-indexen geven enige indicaties. Voor bepaalde subsectoren (sausen en kruiderijen, zuivel) lijkt het ergste al in juli 1999 achter de rug. Dat is niet onlogisch, want eens de kwaliteit van de eieren terug verzekerd is, is er geen reden meer om bijvoorbeeld mayonaise te wantrouwen. Ook in de meeste andere subsectoren, zelfs de hardst getroffene, is het verschil met de verwachte output in juli al veel minder uitgesproken dan in de maand daarvoor.

Het is mogelijk om gegevens in meer detail of onder een andere vorm toegestuurd te krijgen, eenmalig of maandelijks (per abonnement). Veel meer productie-indexen, andere conjunctuurindicatoren en alle methodologische toelichtingen zijn beschikbaar bij de Eenheid Conjunctuurindicatoren.
(tel: +32 2/548.65.71, +32 2/548.65.94 of +32 2/548.65.16 - fax: +32 2/548.65.72)

Top of page
Persberichten

Laatst gewijzigd op: 21-09-99 © 1998/1999 NIS, Ministerie van Economische Zaken

Deel: ' Rapport Impact dioxinecrisis op Belgische productie '
Lees ook